^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O postrojkě Ûlìusom˝ Gernotom˝ v˝ g[orode] Lodzi po Konstantinovskoj ulicě pod˝ No 31/321 derevânnago vremennago pavil’ona dlâ vystavki cvětov˝

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 4253
O budowie przez Juliusza Gernotha drewnianego, sezonowego pawilonu kwiatowego pod numerem 31/321 przy ulicy Konstantynowskiej w mieście Łodzi
1894

1894 - 1894
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Gdańska 11
683/1894 3094
poszyt rękopis
dobry
8 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
W okresie późniejszym nieruchomość miała numer hipoteczny 321mm
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Gernoth, Juliusz (właściciel nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Gdańska 11

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -