^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 39/1/0 Rząd Gubernialny Piotrkowski » Series:: 4 Wydział Budowlany » File/unit:: 524

O postrojkě Genrihom Leš˝ 2h˝ ètaž[nago] kam[ennago] doma i othožih měst pod˝ No 1300 po Navrot ul[ice] v˝ g[orode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 524
O budowie przez Henryka Lesza piętrowego, murowanego domu i ustępów pod numerem 1300 przy ulicy Nawrot w mieście Łodzi
1888

1888 - 1888
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ulica Nawrot 25
181/1888 295
poszyt rękopis
destrukt
9 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Creutzburg, Edward (technik budowlany)
Lesz, Henryk (właściciel niercuchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Nawrot 25

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -