^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O perestrojkě Matildoû Pfenig˝ v˝ Lodzi N 752 v˝ nižnem˝ êtažě doma vystavnago okna s˝ vyemkoû časti stěn˝

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 5443
O przebudowie przez Matyldę Pffenig okna wystawowego wraz z wyjęciem części ścian, na parterze domu numer 752 w Łodzi
1896

1896 - 1896
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie architekta miejskiego, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Piotrkowska 115
143/1896 4063
poszyt rękopis
dobry
9 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Chełmiński, Franciszek (architekt, 1862-1932)
Pffenig, Matylda (właścicielka nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Piotrkowska 115

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -