^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ob˝ utverždenìi proekta na postrojku Haimom˝ Vajntraubom˝ v˝ Lodzi No 11/1128 kamennago 4˝ èt[ažnogo] žilago doma i 2h˝ èt[ažnyh] služb˝

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 5573
O zatwierdzeniu projektu budowy przez Chaima Weintrauba w Łodzi, pod numerem 11/1128, murowanego, trzypiętrowego domu mieszkalnego i piętrowych budynków gospodarczych
1896

1896 - 1896
polski
rosyjski
Raporty prezydenta Łodzi, zobowiązanie nadzorującego budowę, zobowiązanie właściciela nieruchomości protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Kilińskiego 100
274/1896 4170
poszyt rękopis
dobry
9 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Brukalski, Piotr (architekt, 1858-1932)
Weintraub, Chaim (właściciel nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Kilińskiego Jana 100

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -