^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 39/1/0 Rząd Gubernialny Piotrkowski » Series:: 4 Wydział Budowlany » File/unit:: 570

O postrojkě Lûdovikom˝ Nippe kam[ennago] 4˝ êtažn[ago] žilago fligelâ, na městnosti pod˝ No 533 po Petrokovskoj ulicě v˝ gorodě Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 570
O budowie przez Ludwika Nippe murowanej, trzypiętrowej oficyny, anie ruchomości pod numerem 533 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi
1888

1888 - 1888
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół oględzin nieruchomości, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Piotrkowska 110
227a/1888 321
poszyt rękopis
dobry
10 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Markiewicz, Ignacy (architekt, 1825-1908)
Nippe, Ludwik (przemysłowiec)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Piotrkowska 110

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -