^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O postrojkě Mošekom˝ Vinerom˝ v˝ Lodzi N 8/332 kamennago 4h˝ ètažnago žilago doma s˝ takim˝ že fligelem˝

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 5750
O budowie przez Moszka Wienera w Łodzi pod numerem 8/332 murowanego, trzypiętrowego domu mieszkalnego z taką samą oficyną
1896

1896 - 1896
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązania właściciela nieruchomości i nadzorującego budowę, protokół oględzin istniejących ścian, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Wschodnia 19
452/1896 4316
poszyt rękopis
dobry
11 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Landau-Gutenteger, Gustaw (architekt, 1862-1917)
Wiener Moszek (właściciel nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Wschodnia 19

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -