^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O postrojkě Mošekom˝ Peterom˝ v˝ Lodzi No 84/1130 po Vidzevskoj ul[ice] kamennago 4-h˝ ètaž[nogo] žilago doma, takogo že fligelâ, 2-h˝ èt[ažnyh] služb˝ i 1-no èt[ažnoj] kuhni

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 5866
O budowie przez Moszka Peter murowanego, trzypiętrowego domu mieszkalnego, takiej samej oficyny, piętrowego budynku gospodarczego i parterowej kuchni pod numerem 84/1130 przy ulicy Widzewskiej w Łodzi
1896

1896 - 1896
rosyjski
Raporty prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości i nadzorującego budowę, protokół oględzin istniejących ścian, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie nieruchomość na rogu ulic Kilińskiego 104 i Nawrot 40
568/1896 4415
poszyt rękopis
dobry
9 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Peter, Moszek (właściciel nieruchomości)
Sokołowski, Kazimierz (architekt, 1854-1909)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Kilińskiego Jana 104
Łódź ul. Nawrot 40

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -