^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 39/1/0 Rząd Gubernialny Piotrkowski » Series:: 4 Wydział Budowlany » File/unit:: 592

O postrojkě Lûdovikom˝ Groman˝ kam[ennoj] 3h˝ ètažn[oj] s˝ othož[imi] městami prâdil´ni, kam[ennago] 1no ètažn[ago] kotel´nago pokoâ i takogo-že pokoâ parovoj mašiny i kam[ennoj] fabrič[noj] dymovoj truby na městnosti pod˝ No 1161a po Sv[ât]oj Èmilìi ulicě v˝ gor[ode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 592
O budowie przez Ludwika Grohmana murowanej, dwupiętrowej, z ustępami, przędzalni, murowanej, parterowej kotłowni i takiejże maszynowni i murowanego komina fabrycznego na nieruchomości pod numerem 1161a przy ulicy św. Emilii w mieście Łodzi
1888

1888 - 1888
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Tymienieckiego 26.
248/1888 336
poszyt rękopis
dobry
8 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

Grohman, Ludwik (przemysłowiec, 1826-1889)
Majewski, Hilary (architekt, 1838-1892)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Tymienieckiego Wincentego 26

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -