^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 39/1/0 Rząd Gubernialny Piotrkowski » Series:: 4 Wydział Budowlany » File/unit:: 618

[Proekt] postrojku Êduardom˝ Gentšel´ kamennago stroenìâ dlâ poměŝenìâ kuznicy i kotel´noj pod˝ No 270 po Zahodnej i Vul´čanskoj ulicam˝ v˝ gorodě Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 618
O budowie przez Edwarda Haentschla budynku z pomieszczeniami kuźni i kotłowni, pod numerem 270 przy ulicach Zachodniej i Wólczańskiej w mieście Łodzi
1888

1888 - 1888
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ulica Zachodnia 99 i 101 oraz ulica Wólczańska 12
275/1888 358
poszyt rękopis
dobry
9 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Creutzburg, Edward (technik budowlany)
Haentschel, Edward (przemysłowiec)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Wólczańska 12
Łódź ul. Zachodnia 99-101

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -