^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 39/1/0 Rząd Gubernialny Piotrkowski » Series:: 4 Wydział Budowlany » File/unit:: 634

Na postrojku Zigfridom˝ Mannabergom˝ kamennago 1-no êtaž[nago] s˝ pogrebami magazina dlâ hranenìâ tovarov˝ pod˝ No 713 po Petrokovskoj ulicě v˝ g[orode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 634
[Projekt] na budowę przez Zygfryda Mannaberga murowanego, parterowego, podpiwniczonego magazynu towarów pod numrem 713 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi
1888

1888 - 1888
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, pełnomocnictwo właściciela, zobowiązanie pełnomocnika, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Piotrkowska 193
291/1888 368
poszyt rękopis
dobry
12 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

Creutzburg, Edward (technik budowlany)
Mannaberg, Zygfryd (kupiec, ?-1893)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Piotrkowska 193
Łódź ul. Żwirki Franciszka

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -