^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O postrojkě Samuilom˝ Reksom˝ v˝ g[orode] Lodzi [pod No 1346 i 1352] 1no ètažnoj mehaničeskoj prâdil´ni, 1no èt[ažnyh] mašinnago i kotel´nago pokoev˝, dymovoj truby, 1no èt[ažnoj] konûšni, saraâ i 2h˝ ètažn[ago] s˝ podrebom˝ i trempelem˝ žilago doma

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 6984
O budowie przez Samuela Reksa w mieście Łodzi [pod numerami 1346 i 1352], parterowej przędzalni mechanicznej, parterowych maszynowni i kotłowni, komina, parterowej stajni, szopy, oraz piętrowego, podpiwniczonego domu mieszkalnego z poddaszem
1898

1898 - 1898
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, opinia Starszego Inspektora Fabrycznego,
wyjaśnienia do projektu, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Kopcińskiego 31C
228/1898 5232
luzy rękopis
dobry
14 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Jednostka zawiera także dokumenty związane z wnioskiem Samuela Reksa o zgodę na budowę przędzalni i tkalni wełny, na nieruchomości o numerze hipotecznym 1270, położonej przy ulicy Zagajnikowej w Łodzi (pismo Wydziału Administracyjnego RGP do Wydziału Budowlanego, zobowiązanie właściciela nieruchomości i architekta nadzorującego budowę)
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Jankau, Alvil (architekt, 1859-1916)
Reks, Samuel (właściciel przedzalni)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Kopcińskiego Stefana 31C

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -