^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O nadstrojkě Èduardom˝ Gencelem˝ 4h˝ ètažnoj tkal´ni i postrojku 3h˝ ètažnoj apretury pod˝ No 270 po Vul´čanskoj ulicě v˝ gor[ode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 7175
O nadbudowie przez Edwarda Haentschla trzypiętrowej tkalni i budowy dwupiętrowej apretury pod numerem 270 przy ulicy Wólczańskiej w mieście Łodzi
1898

1898 - 1898
rosyjski
Raporty prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, zobowiązanie nadzorującego budowę, opinia inspektora fabrycznego, wyjaśnienia do projektu, korespondencja, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Zachodnia 99 i 101 oraz ul. Wólczańska 12
419/1898 5384
poszyt rękopis
dobry
16 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Friszman, Joachim (technolog)
Haentschel, Edward (przemysłowiec)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Wólczańska 12
Łódź ul. Zachodnia 101
Łódź ul. Zachodnia 99

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -