Archival resources online szukajwarchiwach.pl
Collection: 39/1/0 Rząd Gubernialny Piotrkowski » Series:: 4 Wydział Budowlany » File/unit:: 8029 » Item: 1

Proekt˝ perestrojki nižnâgo êtaža licevago doma vladělca H[aima] M[endela] Vintera na městnosti pod˝ No 267/39 po Petrokovskoj ulicě v˝ g[orode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
obiekt techniczny
1 11
Projekt przebudowy parteru domu frontowego właściciela Chaima Mendla Wintera na nieruchomości pod numerem 267/39 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi
1899

1899 - 1899
rosyjski
Fasada, przekrój, rzuty kondygnacji, plan sytuacyjny posesji, plan orientacyjny
dobry 1:84
31 92
Fasada w skali 1:84, pozostałe elementy w skalach: 1:175, 1:420, 1:4200

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -