^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 39/1/0 Rząd Gubernialny Piotrkowski » Series:: 4 Wydział Budowlany » File/unit:: 83

O postrojkě Iosifom˝ Tom˝ kamennago 2h˝ ètažnago licevago žilago doma s˝ čerdačnym˝ žilym˝ poměŝenìem˝ so dvora na městnosti pod˝ No 1126 po Vidzevskoj ulicě v˝ gor[ode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 83
O budowie przez Józefa Tomę murowanego, frontowego, piętrowego domu mieszkalnego z mieszkalnym poddaszem od strony podwórza na nieruchomości pod numerem 1126 przy ulicy Widzewskiej w mieście Łodzi
1887

1887 - 1887
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Kilińskiego 92-94.
84/1887 35
poszyt rękopis
dobry
8 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Majewski, Hilary (architekt, 1838-1892)
Toma, Józef (właściciel nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Kilińskiego Jana 92-94

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -