Archival resources online szukajwarchiwach.pl
Collection: 39/1/0 Rząd Gubernialny Piotrkowski » Series:: 4 Wydział Budowlany » File/unit:: 83 » Item: 1

Proekt˝ postrojki dvuh˝-ètažnago doma vo dvorovom˝ městě g[ospodina] Toma pod˝ No 1126 po Vidzevskoj ulicě v˝ g[orode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
obiekt techniczny
1 7
O budowie piętrowego domu na nieruchomości pana Tomy pod numerem 1126 przy ulicy Widzewskiej w mieście Łodzi
1887

1887 - 1887
rosyjski
Fasada, przekrój, rzuty, plan sytuacyjny, plan orientacyjny. Obecnie ul. Kilińskiego.
dobry 1:85
32 81
Fasada w skali 1:85, pozostałe elementy w skalach: 1:170, 1:420, 1:2160.

Index of persons

Majewski, Hilary (architekt, 1838-1892)
Toma, Józef (właściciel nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Kilińskiego Jana 92-94

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -