^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O ustanovkě Cudekom˝ Zarževskim˝ v˝ g[orode] Lodzi po Srednej ulicě pod˝ No 1/435 pekarni v˝ podval’nom˝ pomeŝenìi kam[ennogo] 3-h˝ èt[ažnogo] licevago žilago doma

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 8679
O urządzeniu przez Cudeka Zarzewskiego piekarni w piwnicach murowanego, dwupiętrowego frontowego domu mieszkalnego pod numerem 1/435 przy ulicy Średniej w mieście Łodzi
1901

1901 - 1901
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Pomorska 3
256/1901 6424
poszyt rękopis
dobry
8 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Zarzewski, Cudek (właściciel nieruchomości)
Zeligson, Adolf (architekt, 1867-1919)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Pomorska 3

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -