^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O peredělkě Teodorom˝ Fridrihom˝ v˝ g[orode] Lodzi po Konstantinovskoj ul[ice] pod˝ N 13/323, treh˝ okon˝ v˝ nižnem˝ ètažě kamen[nogo] 3h˝ èt[ažnogo] licevago doma s˝ vylomkoû vnutrennej kamen[noj] stěny

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 9145
O przeróbce przez Teodora Fridricha w mieście Łodzi przy ulicy Konstantynowskiej pod numerem 13/323 trzech okien na parterze murowanego, dwupiętrowego, frontowego domu z wyburzeniem murowanej ściany wewnętrznej
1902

1902 - 1902
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązania właściciela nieruchomości i nadzorującego budowę, protokół oględzin istniejących ścian, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Legionów 11-13
259/1902 6735
poszyt rękopis
dobry
11 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Fridrich, Teodor (właściciel nieruchomości)
Stebelski, Ignacy (architekt, 1863-1909)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Legionów 11-13

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -