^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 39/1/0 Rząd Gubernialny Piotrkowski » Series:: 4 Wydział Budowlany » File/unit:: 970

O postrojkě Francem˝ Fišer˝ kam[ennago] 3h˝ ètaž[nago] i ot˝ storony dvora 4h˝ ètaž[nago] žilago doma i 4h˝ ètaž[nago] žilago fligelâ na městnosti pod˝ No 501 po Dzěl´noj ulicě v˝ gorodě Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 970
O budowie przez Franciszka Fischera murowanego, dwupiętrowego, a od strony podwórza trzypiętrowego, domu mieszkalnego i trzypiętrowej oficyny mieszkalnej na nieruchomości pod numerem 501 przy ulicy Dzielnej w mieście Łodzi
1889

1889 - 1889
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół oględzin granicznych ścian, obliczenia wytrzymałościowe, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy.Nieruchomość na rogu obecnych ulic: Narutowicza 1 i Piotrkowskiej 54.
253/1889 572
poszyt rękopis
dobry
11 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

Creutzburg, Edward (technik budowlany)
Fischer, Franciszek (przemysłowiec)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Narutowicza Gabriela 1

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -