^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 39/1/0 Rząd Gubernialny Piotrkowski » Series:: 4 Wydział Budowlany » File/unit:: 995

O postrojkě Tomašem˝ Tenenbaum˝ 4h˝ ètaž[nago] fligelâ, 2h˝ ètaž[nago] doma i čulanov˝ na městnosti pod˝ No 259a po Cegel˝nânoj ulicě v˝ gorodě Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 995
O budowie przez Tobiasza Tenenbauma trzypiętrowej oficyny, jednopiętrowego domu i komórek na nieruchomości pod numerem 259a przy ulicy Cegielnianej w mieście Łodzi
1889

1889 - 1889
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. W oryginalnym tytule błędnie podano imię właściciela nieruchomości - winno być Tobiasz. Obecnie ul. Jaracza 3 i Piotrkowska 36.
279/1889 589
poszyt rękopis
dobry
8 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Majewski, Hilary (architekt, 1838-1892)
Tenenbaum, Tobiasz (właściciel nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Jaracza Stefana 3
Łódź ul. Piotrkowska 36

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -