Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bełchatowie

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1837-1940
- brak danych - 1837 - 1940
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Akta stanu cywilnego spisywano począwszy od 1808 r. Do 1825 r. akta stanu cywilnego były prowadzone wspólnie dla wszystkich wyznań. Kodeks Cywilny wprowadzony w 1825 r. połączył metryki kościelne i akta stanu cywilnego, które sporządzali przełożeni parafii. Duchowni ewangeliccy mieli obowiązek prowadzić księgi religijno-cywilne akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych oraz księgi zapowiedzi, wykazy konfirmowanych i komunikujących. W odrębnych poszytach gromadzili także dowody do aktów ślubu. Zmiany w sposobie rejestracji akt cywilnych osób wyznania ewangelicko-augsburskiego wprowadził dopiero dekret Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 25 września 1945 roku, który powołał urzędy stanu cywilnego. Księgi: urodzeń (1837-1839, 1841-1874), małżeństw (1837-1864) i zgonów (1837-1859), konfirmantów (1860-1864, 1876-1908), komunikujących (1892-1906), neofitów (1848-1940), zapowiedzi (1903-1913), dowody do akt małżeństw (1837-1915, 1916-1938). Akta z lat 1838-1903 przechowywane są w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim. Zmikrofilmowano akta urodzeń z lat 1837-1839, 1841-1874, małżeństw z lat 1837-1864, zgonów z lat 1837-1859.

Amount of archival material

120

120

0

2.00

2.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -