Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowegow Bełchatowie

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1826-1874
- brak danych - 1826 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W latach 1808-1825 r. akta stanu cywilnego były prowadzone wspólnie dla wszystkich wyznań. Sytuacja ta uległa zmianie po wprowadzeniu w 1825 r. na ziemiach Królestwa Polskiego Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia namiestnika z dnia 3 listopada 1825 r., które w artykule drugim precyzowało, że akta stanu cywilnego dotyczące osób nienależących do wyznań chrześcijańskich mają byc sporządzane przez prezydentów i burmistrzów. Od 1826 r. w Bełchatowie rejestracją stanu cywilnego ludności żydowskiej zajmował się burmistrz, a po utracie przez Bełchatów praw miejskich w latach 1870-1925, wójt gminy Bełchatówek. Po 1925 r. ponownie obowiązki te wypełniał burmistrz. Taki stan prawny utrzymał się do 1939 r. Akta urodzeń (1826-1874), małżeństw (1830-1874), zgonów (1826-1874), dowody do akt małżeństw (1829, 1832-1874). Akta z lat 1855-1904 przechowywane są z Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim. Zmikrofilmowano akta urodzeń z lat 1828-1874, małżeństw z lat 1830-1974, zgonów z lat 1828-1874.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 98 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
39/1399/0/-/1 Księga Akt Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Urodzonych w Parafii Bełchatow Obwodzie Piotrko[wskim] Wojew[ództwie] Kali[skim] od roku 1828, [18]29, [18]30 1828-1830 0
39/1399/0/-/2 Dowody do Aktów Zaslubienia na rok 1829 1829-1829 0
39/1399/0/-/3 Księga Akt Stanu Cywilnego Wyznania Mojzeszowego Zmarłych w Parafii Bełchatów Obwodzie Piotrkowskim Wojew[ództwie] Kaliskiem od roku 1828.[18]29.[18]30 1828-1830 0
39/1399/0/-/4 Księga Akt Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Szlubów uczynionych w Parafii Miasta Bełchatow w obwodzie Piotrkowskim w Wojewodztwie Kaliskim za Rok 1830 1830-1830 0
39/1399/0/-/5 Akta Urodzonych Małżeństwa i Śmierci Gminy Bełchatow Wyznania Niechrześcianskiego w Powiecie Piotrkowskim Województwie Kaliskim od 1go Stycznia 1931 do ostatniego Grudnia b[ieżącego] r[oku] 1831-1831 0
39/1399/0/-/6 Księga Akt Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Urodzenia, Małżeństwa, Smierci w parafii Bełchatow w Powiecie Piotrkowskim Wojewodztwie Kali[skim] na Rok 1832 1832-1832 0
39/1399/0/-/7 Dowody Należące do aktów Szlubnych wyznania Mojzeszowego przez Urzędnika Stanu Cywilnego Okręgu Bełchatów na rok 1832 utrzymywanych 1832-1832 0
39/1399/0/-/8 Akta Stanu Cywilnego Wyznańia Mojżeszowego Urodzenia Małżeństwa i Śmierci w Parafii Bełchatów Obwodzie Piotrkowskim Wojewodztwie Kaliskim na Rok 1833 1833-1833 0
39/1399/0/-/9 Dowody Należące do Aktów Szlubnych wyznania Mojzeszowego na Rok 1833 Bełchatow 1833-1833 0
39/1399/0/-/10 Księga Akt Stanu Cywilnego Wyznania Mojzeszowego Urodzenia, Małżenstwa i Smierci w Parafii Bełchatow Obwodzie Piotrkowskim Wojewodztwie Kaliskim na Rok 1934 1834-1834 0
39/1399/0/-/11 Dowody Należące od Aktow Zawartych Slubow Wyznania Moyzeszowego na Rok 1834 1834-1834 0
39/1399/0/-/12 Księga Akt Stanu Cywilnego wyznania mojżeszowego Urodzenia, Małzeństwa, Smierci w Parafii Bełchatow. Obwodzie Piotrkowskim Wojewodztwie Kaliskim na Rok 1835 1835-1835 0
39/1399/0/-/13 Dowody Nalezące do Zawartych Szlubow Małzenskich Wyznania Mojzeszowego w Roku 1835 z Okregu Bełchatow 1835-1835 0
39/1399/0/-/14 Księga Akt Stanu Cywilnego Wyznania Mojzeszowego Urodzenia, Małzeństwa i Smierci w Parafii Bełchatow Obwodzie Piotrkowskiem Wojewodztwie Kaliskiem na Rok 1836 1836-1836 0
39/1399/0/-/15 Dowody Nalezące do Aktow Stanu Cywilnego Wyznania Niechrzescianskiego Okręgu Bełchatow do Stanu Małzenskiego w Roku 1836 dopełnionych 1836-1836 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

98

98

0

1.50

1.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.