^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Akt Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Urodzonych w Parafii Bełchatow Obwodzie Piotrko[wskim] Wojew[ództwie] Kali[skim] od roku 1828, [18]29, [18]30

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1828-1830

1828 - 1830
polski
Brak skorowidzów
- brak danych - 2
księga rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -