^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Akt Stanu Cywilnego Wyznania Mojzeszowego Urodzenia, Małżenstwa i Smierci w Parafii Bełchatow Obwodzie Piotrkowskim Wojewodztwie Kaliskim na Rok 1934

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 10
- brak danych -
1834-1834

1834 - 1834
polski
- brak danych -
- brak danych - 10
księga rękopis
destrukt
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -