^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dowody do Aktów Zaslubienia na rok 1829

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 2
- brak danych -
1829-1829

1829 - 1829
polski
- brak danych -
- brak danych - 3
poszyt rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -