^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Akt Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Szlubów uczynionych w Parafii Miasta Bełchatow w obwodzie Piotrkowskim w Wojewodztwie Kaliskim za Rok 1830

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1830-1830

1830 - 1830
polski
Brak skorowidzów
- brak danych - 4
księga rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -