^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dowody Należące do Aktów Szlubnych wyznania Mojzeszowego na Rok 1833 Bełchatow

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 9
- brak danych -
1833-1833

1833 - 1833
polski
- brak danych -
- brak danych - 9
poszyt rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -