Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowegow Bełchatowie

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1826-1874
- brak danych - 1826 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W latach 1808-1825 r. akta stanu cywilnego były prowadzone wspólnie dla wszystkich wyznań. Sytuacja ta uległa zmianie po wprowadzeniu w 1825 r. na ziemiach Królestwa Polskiego Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia namiestnika z dnia 3 listopada 1825 r., które w artykule drugim precyzowało, że akta stanu cywilnego dotyczące osób nienależących do wyznań chrześcijańskich mają byc sporządzane przez prezydentów i burmistrzów. Od 1826 r. w Bełchatowie rejestracją stanu cywilnego ludności żydowskiej zajmował się burmistrz, a po utracie przez Bełchatów praw miejskich w latach 1870-1925, wójt gminy Bełchatówek. Po 1925 r. ponownie obowiązki te wypełniał burmistrz. Taki stan prawny utrzymał się do 1939 r. Akta urodzeń (1826-1874), małżeństw (1830-1874), zgonów (1826-1874), dowody do akt małżeństw (1829, 1832-1874). Akta z lat 1855-1904 przechowywane są z Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim. Zmikrofilmowano akta urodzeń z lat 1828-1874, małżeństw z lat 1830-1974, zgonów z lat 1828-1874.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
39/1399/0/-/98 Księga do zapisywania Akt Cywilnych Zejść Wyznania Niechrzescjańskiego Okregu Bełchatow zaczynająca się od 1853 1853-1869 0
39/1399/0/-/97 Unikat˝ aktov˝ o smerti lic˝ nehristianskih˝ ispovedanii Belhatovskago božničnago okruga za 1844-1852 g[od˝] 1844-1852 0
39/1399/0/-/96 Unikat˝ aktov˝ o Brakotsčetanii lic˝ nehristianskih˝ ispovedanii Belhatovskago božničnago okruga za 1844-1854 g[od˝] 1844-1854 0
39/1399/0/-/95 Unikat˝ aktov˝ o roždenii lic˝ nehristianskih˝ ispovedanii Belhatovskago božničnago okruga za 1857 po 1869 1857-1869 0
39/1399/0/-/94 Księga dozapisywania Akt Cywilnych Urodzeń Wyznania Niechrzescjanskiego Okregu Bełchatow 1851 1851-1857 0
39/1399/0/-/93 Akta Urodzeń. Od dnia 1 Stycznia 1844 do końca 1850 roku 1844-1850 0
39/1399/0/-/92 Akta Urodzenia, ślubne i zejścia 1826 po 1843 r[oku] 1826-1843 0
39/1399/0/-/91 Dokumenty o Brakotsčetanii nehristianskago veroispovedaniâ Belhatovskago Božničnago Okruga za 1874 g 1874-1874 0
39/1399/0/-/90 Duplikat˝ Aktov˝ o roždenii, brakosočetanii i smerti nehristianskago veroispovedaniâ Belhatovskago Božničnago Okruga za 1874 god˝ 1874-1874 0
39/1399/0/-/89 Dokumenty o Brakotsčetanii nehristianskago veroispovedaniâ Belhatovskago Božničnago Okruga za 1873 god˝ 1873-1873 0
39/1399/0/-/88 Duplikat˝ Aktov˝ graždanskago sostoâniâ Belhatovskago Nehristianskago Prihoda za 1873 g 1873-1873 0
39/1399/0/-/87 Delo činovnika Graždanskago Sostoâniâ Lic˝ Belhatovskago Božničnago Okruga vojta gminy Belhatuvek˝ otnositel'no Brakosočetavsihsâ Evreev˝ v˝ posade Belhatove v˝ 1872 godu 1872-1872 0
39/1399/0/-/86 Duplikat˝ aktov˝ graždanskago sostoâniâ Belhatovskago Nehristianskago Prihoda za 1872 god˝ 1872-1872 0
39/1399/0/-/85 Dokumenty o brakosočetanii delo upravleniâ vojta gminy Belhatuvek˝ i činovnika Graždanskago Sostoâniâ lic˝ Nehristianskago veroispovedaniâ Belhatovskago Okruga za 187[1] g[od˝] 1871-1871 0
39/1399/0/-/84 Duplikat˝ Aktov˝ o roždenii brakosočetanii i Smerti. Nehristian[skago] Verois[povedaniâ] s Belhatovskago Božničnago Okruga za 1871 god˝ 1871-1871 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

98

98

0

1.50

1.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -