Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowegow Bełchatowie

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1826-1874
- brak danych - 1826 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W latach 1808-1825 r. akta stanu cywilnego były prowadzone wspólnie dla wszystkich wyznań. Sytuacja ta uległa zmianie po wprowadzeniu w 1825 r. na ziemiach Królestwa Polskiego Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia namiestnika z dnia 3 listopada 1825 r., które w artykule drugim precyzowało, że akta stanu cywilnego dotyczące osób nienależących do wyznań chrześcijańskich mają byc sporządzane przez prezydentów i burmistrzów. Od 1826 r. w Bełchatowie rejestracją stanu cywilnego ludności żydowskiej zajmował się burmistrz, a po utracie przez Bełchatów praw miejskich w latach 1870-1925, wójt gminy Bełchatówek. Po 1925 r. ponownie obowiązki te wypełniał burmistrz. Taki stan prawny utrzymał się do 1939 r. Akta urodzeń (1826-1874), małżeństw (1830-1874), zgonów (1826-1874), dowody do akt małżeństw (1829, 1832-1874). Akta z lat 1855-1904 przechowywane są z Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim. Zmikrofilmowano akta urodzeń z lat 1828-1874, małżeństw z lat 1830-1974, zgonów z lat 1828-1874.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
39/1399/0/-/16 Księga Duplikat aktow Urodzeń, Zaslubień i Zeyść Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Bełchatow, Wyznania niechrzesciańskiego z Roku 1837 1837-1837 0
39/1399/0/-/17 Dowody Należace do Aktow Szlubnych Parafii Bełchatow na Rok 1837 1837-1837 0
39/1399/0/-/18 Księga Duplikat Aktow Urodzeń, Zaslubień i Zejść Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Bełchatow Wyznania nie chrzescianskiego z roku 1838 1838-1838 0
39/1399/0/-/19 Dowody Należące do Aktow Szlubnych Parafii Bełchatow Wyznań Niechrzescianskich za Rok 1838 1838-1838 0
39/1399/0/-/20 Ksiega Duplikat Do zapisywania Urodzonych, Zaszlubionych i Zmarłych w Roku 1839 Gminy Bełchatowa 1839-1839 0
39/1399/0/-/21 Dowody Należące Do Aktów Stanu Cywilnego Wyznan Niechrzescianskich Okręgu Bełchatow Za Rok 1839 1839-1839 0
39/1399/0/-/22 Duplikat Księgi Stany Cywilnego wyznania Starozakonnego Okręgu Bełchatow pro 1840 1840-1840 0
39/1399/0/-/23 Dowody Należące do Ksiag Stanu Cywilnego Wyznan Niechrzescianskich Okręgu Bełchatow za Rok 1840 1840-1840 0
39/1399/0/-/24 Duplikat Księgi Aktow Urodzenia Małzenstwa i Zejścia Wyznania Niechrzescianskiego Okregu Bełchatow na rok 1841 1841-1841 0
39/1399/0/-/25 Dowody Nalezące do Duplikatu Księgi Cywilnej Aktów Urodzenia Małzenstwa Zejscia Wyznan Niechrzescianskich Okręgu Belchatow za Rok 1841 1841-1841 0
39/1399/0/-/26 Duplikat z Ksiągi Aktów Stanu Cywilnego Wyznań Niechrzescianskich Parafii Bełchatów Za rok 1842 1842-1842 0
39/1399/0/-/27 Dowody Do Akt zaslubień Stanu Cywilnego wyznań Niechrzescianskich Parafii Bełchatów za Rok 1842 1842-1842 0
39/1399/0/-/28 Duplikat Księgi Cywilnej Urodzeń Zejść i Zaslubień Wyznania Niechrzesciansk[iego] Okręgu Bełchatów na roku 1843 1843-1843 0
39/1399/0/-/29 Dowody Należace do Akto[w] Stanu Cywilnego to iest Małzenstw Gminy Bełchatow za rok 1843 1843-1843 0
39/1399/0/-/30 Duplikat Księgi Cywilnej Urodzeń Małżeństw i Zejść z Okręgu Bełchatow za Rok 1844 1844-1844 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

98

98

0

1.50

1.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -