Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowegow Bełchatowie

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1826-1874
- brak danych - 1826 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W latach 1808-1825 r. akta stanu cywilnego były prowadzone wspólnie dla wszystkich wyznań. Sytuacja ta uległa zmianie po wprowadzeniu w 1825 r. na ziemiach Królestwa Polskiego Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia namiestnika z dnia 3 listopada 1825 r., które w artykule drugim precyzowało, że akta stanu cywilnego dotyczące osób nienależących do wyznań chrześcijańskich mają byc sporządzane przez prezydentów i burmistrzów. Od 1826 r. w Bełchatowie rejestracją stanu cywilnego ludności żydowskiej zajmował się burmistrz, a po utracie przez Bełchatów praw miejskich w latach 1870-1925, wójt gminy Bełchatówek. Po 1925 r. ponownie obowiązki te wypełniał burmistrz. Taki stan prawny utrzymał się do 1939 r. Akta urodzeń (1826-1874), małżeństw (1830-1874), zgonów (1826-1874), dowody do akt małżeństw (1829, 1832-1874). Akta z lat 1855-1904 przechowywane są z Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim. Zmikrofilmowano akta urodzeń z lat 1828-1874, małżeństw z lat 1830-1974, zgonów z lat 1828-1874.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
39/1399/0/-/46 Duplikat Akt Cywilnych parafii Starozakonnych Miasta Bełchatowa Urodzonych, Zaszlubionych i Zmarłych w r[oku] 1852 1852-1852 0
39/1399/0/-/47 Dowody służące do Akt Małżeństw w Parafii Starozakonnych Bełchatow w r[oku] 1852 zawartych 1852-1852 0
39/1399/0/-/48 Duplikat Akt Cywilnych Urodzonych, Zaszlubionych i Zmarłych Wyznań Niechrzescjańskich parafii Bełchatow 1853 1853-1853 0
39/1399/0/-/49 Dowody służące do Akt Małżeństw Wyznania Niechrzescjańskiego. Okręgu Bełchatow w roku 1853 zawartych 1853-1853 0
39/1399/0/-/50 Duplikat Akt urodzeń, Małżeństw i Zejść Wyznania Niechrzescjańskiego Okręgu Bełchatow 1854 rok 1854-1854 0
39/1399/0/-/51 Dowody do Akt Małżeństw Parafii Starozakonnych Bełchatow z[a] 1854 r[ok] 1854-1854 0
39/1399/0/-/52 Duplikat Akt Cywilnych Urodzeń, Małżeństw, i Zejść parafii Starozakonnych Bełchatow z[a] r[ok] 1855 1855-1855 0
39/1399/0/-/53 Dowody Akt Małżeństw. Wyznania Niechrzescjańskiego parafii Starozakonnych Bełchatow z[a] r[ok] 1855 zawartych 1855-1855 0
39/1399/0/-/54 Duplikat Akt Cywilnych Urodzeń, Małżeństw i Zejść parafii Starozakonnych Bełchatow z roku 1856 1856-1856 0
39/1399/0/-/55 Dowody Do Akt Małżeństw w parafii Starozakonnych Bełchatów w roku 1856 zawartych 1856-1856 0
39/1399/0/-/56 Duplikat Akt Cywilnych Urodzeń, Małżeństw i Zejść, Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Niechrzescijańskiego Parafii Bełchatów Za rok 1857 1857-1857 0
39/1399/0/-/57 Dowody Służące do Akt Małzeństwa Wyznania Niechrzescijańskiego Parafii Bełchatow w roku 1857 zawartych 1857-1857 0
39/1399/0/-/58 Duplikat Akt Urodzeń, Małzenstw i Zejść Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Niechrzescijańskiego Parafii Bełchtów za rok 1858 1858-1858 0
39/1399/0/-/59 Dowody Służące do Akt Małżeństw Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Niechrześcijanskiego Parafii Bełchatów za rok 1858 1858-1858 0
39/1399/0/-/60 Duplikat Akt Urodzeń, Małżeństw i Zejścia Starozakonnych Parafii Bełchatow za rok 1859 1859-1859 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

98

98

0

1.50

1.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -