Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowegow Bełchatowie

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1826-1874
- brak danych - 1826 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W latach 1808-1825 r. akta stanu cywilnego były prowadzone wspólnie dla wszystkich wyznań. Sytuacja ta uległa zmianie po wprowadzeniu w 1825 r. na ziemiach Królestwa Polskiego Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia namiestnika z dnia 3 listopada 1825 r., które w artykule drugim precyzowało, że akta stanu cywilnego dotyczące osób nienależących do wyznań chrześcijańskich mają byc sporządzane przez prezydentów i burmistrzów. Od 1826 r. w Bełchatowie rejestracją stanu cywilnego ludności żydowskiej zajmował się burmistrz, a po utracie przez Bełchatów praw miejskich w latach 1870-1925, wójt gminy Bełchatówek. Po 1925 r. ponownie obowiązki te wypełniał burmistrz. Taki stan prawny utrzymał się do 1939 r. Akta urodzeń (1826-1874), małżeństw (1830-1874), zgonów (1826-1874), dowody do akt małżeństw (1829, 1832-1874). Akta z lat 1855-1904 przechowywane są z Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim. Zmikrofilmowano akta urodzeń z lat 1828-1874, małżeństw z lat 1830-1974, zgonów z lat 1828-1874.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
39/1399/0/-/61 Dowody do Akt Małżeństw Wyznań Niechrześciańskich Parafii Bełchatow za rok 1859 1859-1859 0
39/1399/0/-/62 Duplikat Akt Urodzeń Małżeństw i Zejścia Starozakonnych Parafii Bełchatów za rok 1860 1860-1860 0
39/1399/0/-/63 Dowody Służące do Aktów Małżeństw wyznania Niechrzesciańskiego Okręgu Bełchatów za rok 1860 1860-1860 0
39/1399/0/-/64 Duplikat Akt Urodzeń Małżeństw i Zejścia Starozakonnych Parafii Bełchatów za rok 1861 1861-1861 0
39/1399/0/-/65 Dowody Służące do Akt Małżeństw Wyznania Niechrześcijańskiego Parafii Bełchatów za rok 1861 1861-1861 0
39/1399/0/-/66 Duplikat Akt urodzeń zaślubin i zejść Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Bełchatów za rok 1862 1862-1862 0
39/1399/0/-/67 Dowody do Akt Małżeństw Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześciańskich Okręgu Bełchatow za Rok 1862 1862-1862 0
39/1399/0/-/68 Duplikat Akt urodzeń, zaslubin i zeyść Wyznan Niechrzesciiańskich Okręgu Bełchatow za Rok 1863 1863-1863 0
39/1399/0/-/69 Dowody do Akt Małżenstw Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrzesciiańskich Okręgu Bełchatow za Rok 1863 1863-1863 0
39/1399/0/-/70 Duplikat Akt urodzeń, zaślubin i zejść. Wyznań Niechrzescijańskich Okręgu Bełchatów za rok 1864 1864-1864 0
39/1399/0/-/71 Dowody do Akt Małżeństw Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrzesciiańskich Okręgu Bełchatow za rok 1864 1864-1864 0
39/1399/0/-/72 Duplikat Akt Urodzeń zaslubień i zejść. Wyznań Niechrzescijańskich. Okręgu Bełchatów za rok 1865ty 1865-1865 0
39/1399/0/-/73 Dowody Usprawiedliwiające Akta Małżeństw Wyznania Niechrześciańskiego Okręgu Bełchatów za rok 1865 1865-1865 0
39/1399/0/-/74 Duplikat akt Urodzeń Zaslubiń i Zejść Wyznań Niechrzesciańskich Okregu Bełchatów za r[ok] 1866 1866-1866 0
39/1399/0/-/75 Dowody Usprawiedliwiające Akta Małżeństw Wyznania Niechrzesciańskiego Okręgu Bełchatów za rok 1866 1866-1866 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

98

98

0

1.50

1.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.