^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Spisy oraz skorowidze akt VII Wydziału Magistratu miasta Łodzi]

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 12029
- brak danych -
1874-1901

1874 - 1901
rosyjski
Spisy oddzielne dla poszczególnych lat
- brak danych - 157-177
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -