^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Spis ludności Łodzi] Arch - Aron

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 24448
- brak danych -
1916-1921

1916 - 1921
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
309 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
8 9 10 11 12
...
18 19 20 21

Index of persons

Arct Olga ur. 1893 10
Arctowa Karolina ur. 1857 7
Arct Paweł ur. 1894 12
Arct Waldemar ur. 1893 13
Arczewski Adam ur. 1882 14
Arczykowska Antonina ur. 1877 15
Arczykowski Wojciech ur. 1872 16
Arczyński Cyprjan ur. 1888 17
Arczyński Józef ur. - 18
Ardenbaum Izer ur. 1886 19
Ardenbaum Mendel-Dawid ur. 1860 20
Ardewicz Elka ur. 1902 21
Arędzka Julja ur. 1852 52
Arędzki Roman ur. 1878 55
Arędzki Teodor ur. 1883 53
Arendaloczyn - ur. 1894 25
Arendarczyk Abram ur. 1892 23
Arendarczyk Icek ur. 1894 24
Arendarczyk Sura ur. 1857 27
Arendarczyn - ur. 1918 26

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -