^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Spis ludności Łodzi] Brauner - Breslauer

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 24497
- brak danych -
1916-1921

1916 - 1921
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
279 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
7 8 9 10 11
...
16 17 18 19

Index of persons

Braf Elja Aron ur. 1897 81
Brągoszewski Wacław ur. 1869 115
Brauner Adela ur. 1894 1
Brauner Alfreda ur. 1901 2
Brauner Aron ur. 1881 3
Brauner Berek ur. 1859 4
Brauner Blima ur. 1898 5
Brauner Boruch ur. 1896 6
Brauner Cela ur. 1880 7
Brauner Chaim Hersz ur. 1865 8
Brauner Chaim Leizer ur. 1890 9
Brauner Dawid ur. 1877 10
Brauner Dora ur. 1905 11
Brauner Efroim Eljasz ur. 1860 13
Brauner Efroim Feliks ur. 1894 12
Brauner Efryda ur. 1901 14
Brauner Emilja ur. 1850 15
Brauner Eugenja ur. 1886 17
Brauner Eugenja ur. 1899 16
Brauner Ewa ur. 1888 19

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -