^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Spis ludności Łodzi] Cabel - Cele

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 24511
- brak danych -
1916-1921

1916 - 1921
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
323 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
9 10 11 12 13
...
19 20 21 22

Index of persons

Cąbel Fela ur. 1895 2
Cąbel Teofil ur. 1894 1
Cąber Blima Jenta ur. 1861 3
Cąber Judel ur. 1893 8
Cąbrzyńska Anna ur. 1881 12
Cąbrzyński Leon ur. 1879 19
Cąporek Władysław ur. 1895 23
Cebertowicz Aniela ur. 1901 24
Cebertowicz Antonina ur. 1867 26
Cebertowicz Antoni ur. 1886 25
Cebertowicz Ignacy ur. 1868 27
Cebertowicz Ludwik ur. 1893 28
Cebertowicz Walenty ur. 1858 29
Ceborowska Stanisława ur. 1898 31
Cebowska Jadwiga ur. 1898 30
Cebula Antoni ur. 1860 32
Cebula Chaim ur. 1892 33
Cebula Franciszek ur. 1873 34
Cebula Franciszek ur. 1896 35
Cebula Franciszka ur. 1857 37

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -