^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Spis ludności Łodzi] Czerna - Czernow

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 24529
- brak danych -
1916-1921

1916 - 1921
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
292 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
8 9 10 11 12
...
17 18 19 20

Index of persons

Ciernielewski Stanisław ur. 1901 181
Czarmach Józefa ur. 1851 247
Czarna Bluma ur. 1869 222
Czarna Estera ur. 1878 228
Czarna Jenta ur. 1877 232
Czarna Józefa ur. 1859 240
Czarna Marja ur. 1881 245
Czarna Marjem ur. 1896 21
Czarna Sala ur. 1892 1
Czarna Sara ur. 1898 2
Czarnek Ida ur. 1897 70
Czarniata Marja ur. 1898 244
Czarnik Adolf ur. 1861 30
Czarnik Adolf ur. 1879 27
Czarnik Alma ur. 1903 32
Czarnik Elza ur. 1902 49
Czarnik Emilja ur. 1869 50
Czarnik Erdman ur. 1860 52
Czarnik Erdman ur. 1862 51
Czarnik Henryk ur. 1904 28

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -