^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Spis ludności Łodzi] Filko - Finkelsztajn

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 24571
- brak danych -
1916-1921

1916 - 1921
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
355 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
10 11 12 13 14
...
21 22 23 24

Index of persons

Fienkas Amalja ur. 1879 84
Filko Józef ur. 1892 1
Fillnich Olga ur. 1897 23
Filocha Albert ur. 1875 3
Filocha Jan ur. 1884 4
Filocha Wojciech ur. 1875 5
Filochowski Bolesław ur. 1882 6
Filochowski Rajmund ur. 1892 7
Filoch Władysław ur. 1896 2
Filonow Zuzanna ur. 1893 9
Filon Stanisław ur. 1867 8
Filowicz Antonina ur. 1860 10
Filozof Gabryel ur. 1883 11
Filozof Gitel ur. 1899 12
Filozof Gittel ur. 1896 13
Filozof Jochwet ur. 1871 15
Filozof Mania ur. 1909 16
Filozof Mojżesz ur. 1882 18
Filozof Mojżesz ur. 1902 17
Filozofowa Jenta ur. 1842 14

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -