^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Spis ludności Łodzi] Gutglas - Gutman

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 24642
- brak danych -
1916-1921

1916 - 1921
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
316 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
9 10 11 12 13
...
19 20 21 22

Index of persons

Gulman Abela ur. 1860 114
Gut9man Golda ur. 1869 173
Gutaman Getla ur. 1900 171
Gutaman Jakób ur. 1884 206
Gutaman Jakób ur. 1893 204
Gutaman Jakób ur. 1897 203
Gutamann Jakób ur. 1891 205
Gutchajm Golda ur. 1860 28
Gutgiser Stanisław ur. 1881 1
Gutglas Izrael ur. 1894 2
Gutglas Joel ur. 1892 3
Gutglass Zender ur. - 4
Gutglik Abram ur. 1892 5
Gutglik Estera ur. 1892 6
Gutglik Jakób ur. 1888 7
Gutglück Judel ur. 1869 8
Gutgold Abraham ur. 1870 11
Gutgold Alter Dawid ur. 1885 12
Gutgold Boruch ur. 1891 14
Gutgold Buna ur. 1879 13

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -