^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Spis ludności Łodzi] Chwat - Ickowicz

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 24671
- brak danych -
1916-1921

1916 - 1921
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
353 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
10 11 12 13 14
...
21 22 23 24

Index of persons

Chabowski Adam ur. - 63
Chicińska Stefanja ur. 1870 75
Chiciński Edward ur. - 77
Chioojnik Estera ur. 1889 56
Chwat Brajna ur. 1901 1
Chwat Elchuna ur. 1904 2
Chwat Ewa ur. 1884 3
Chwat Henryk ur. 1872 4
Chwat Herman ur. 1882 5
Chwat Hersz ur. 1879 7
Chwat Hersz ur. 1887 6
Chwat Hinda ur. 1891 8
Chwat Israel ur. 1886 10
Chwat Izrael ur. 1891 9
Chwat Łaja ur. 1857 14
Chwat Leontina ur. 1902 12
Chwat Leon ur. 1885 11
Chwat Lewek ur. 1857 13
Chwat Maurycy ur. 1884 15
Chwat Mendel ur. 1862 16

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -