^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Spis ludności Łodzi] Krigerman - Kronen

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 24784
- brak danych -
1916-1921

1916 - 1921
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
299 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
8 9 10 11 12
...
18 19 20 21

Index of persons

Krajcberg Cyrla ur. 1882 140
Krajcberg Rywka ur. 1898 132
Krajcer Abraham ur. - 129
Krajcer Chil ur. 1839 124
Krajcman Herszel ur. 1883 102
Krajcman Jakub ur. 1894 101
Krajcman Karol ur. 1887 99
Krajcmanowa Rajcel ur. 1883 96
Krajcman Szmul ur. 1894 92
Krajczmar Marja ur. 1882 91
Krajczy Leon ur. 1883 78
Krajczy Marta ur. 1891 74
Krajczy Stefan ur. 1880 72
Krajczy Zofja ur. 1891 70
Krajeman Abram Moszek ur. 1890 108
Krajeman Rywka ur. 1900 95
Krajeman Sura ur. 1895 107
Krajsman Abram ur. 1886 105
Krajzerówna Pessa ur. 1902 115
Kranzman Chil ur. 1903 103

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -