^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Spis ludności Łodzi] Kubiak - Kubicki

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 24794
- brak danych -
1916-1921

1916 - 1921
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
369 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
10 11 12 13 14
...
22 23 24 25

Index of persons

Kubiacka Aurela ur. 1903 289
Kubiak Aleksandra ur. 1902 112
Kubiak Felicja ur. 1902 77
Kubiak Jadwiga ur. 1919 232
Kubiak Janina ur. 1911 114
Kubiak Józefa ur. 1866 310
Kubiak Józefa ur. 1873 111
Kubiak Katarzyna ur. 1871 5,6,7
Kubiak Katarzyna ur. 1890 3
Kubiak Katarzyna ur. 1892 2
Kubiak Kazimiera ur. 1868 13
Kubiak Kazimiera ur. 1899 11
Kubiak Kazimiera ur. 1908 9
Kubiak Kazimierz ur. 1865 16
Kubiak Kazimierz ur. 1888 15
Kubiak Kazimierz ur. 1897 14
Kubiak Kaźmiera ur. 1898 12
Kubiak Kaźmiera ur. 1903 10
Kubiak Konstanty ur. 1884 18
Kubiak Konstanty ur. 1891 17

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -