^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Spis ludności Łodzi] Legart - Lemke

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 24821
- brak danych -
1916-1921

1916 - 1921
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
355 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
10 11 12 13 14
...
21 22 23 24

Index of persons

Lajkacz Małka ur. 1893 34
Lajman Adolf ur. 1868 119
Lajman Elza ur. 1900 153
Lajman Lucyna ur. 1898 204
Lajman Olga ur. 1875 221
Lajmanowicz Chaim ur. 1893 255
Lajman Srul ur. 1890 238
Lajman Wanda ur. 1897 247
Lajman Wolf ur. 1859 254
Lalanthal Ignacy ur. 1864 67
Lalanthal Janina ur. 1864 68
Lamberg Jenta ur. 1901 279
Lämmel Józef ur. 1879 321
Leck Andeas ur. 1866 41
Leckler Helena ur. 1894 48
Leckler Stanisław ur. 1837 51
Leege Berta ur. 1880 7
Leege Rajnhold Adolf ur. 1877 11
Leege Wilhelm ur. 1883 12
Legart Anna ur. 1871? 1

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -