^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Spis ludności Łodzi] Malewicz - Malinowski

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 24859
- brak danych -
1916-1921

1916 - 1921
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
368 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
10 11 12 13 14
...
22 23 24 25

Index of persons

Maleńkiewicz Zofja ur. 1897 104
Malewicz Józefa ur. 1845 1
Malewska Anna ur. 1899 2
Malewska Apolonja ur. 1874 3
Malewska Emilja ur. 1854 4
Malewska Józefa ur. 1872 6
Malewska Jüta ur. 1891 5
Malewska Marjanna ur. 1895 7
Malewska Stanisława ur. 1890 8
Malewska Wanda ur. 1895 9
Malewski Chaim ur. 1894 10
Malewski Franciszek ur. 1883 11
Malewski Ignacy ur. - 12
Malewski Jan ur. 1856 13
Malewski Józef ur. 1844 17
Malewski Józef ur. 1880 16
Malewski Józef ur. 1882 15
Malewski Józef ur. 1896 14
Malewski Lajb ur. 1872 18
Malewski Stanisław ur. 1887 19

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -