^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Spis ludności Łodzi] Malińska - Małka

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 24860
- brak danych -
1916-1921

1916 - 1921
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
286 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
8 9 10 11 12
...
17 18 19 20

Index of persons

Mabendowska Riwa ur. 1898 276
Małach Aba ur. 1870 84
Małach Anszel ur. 1886 85
Małach Chaim ur. 1880 86
Małach Gedalja ur. 1878 87
Małach Lajb ur. 1894 88
Małach Mendel ur. 1904 89
Małachońska Eugenia ur. 1915 121
Małachowska Alicja ur. 1917 122
Małachowska Anna ur. 1875 92
Małachowska Anna ur. 1888 91
Małachowska Antonina ur. 1864 94
Małachowska Antonina ur. 1899 93
Małachowska Janina ur. 1898 95
Małachowska Józefa ur. 1855 97
Małachowska Józefa ur. 1901 96
Małachowska Kaźmiera ur. 1896 120
Małachowska Leonora ur. 1897 98
Małachowska Marjanna ur. 1865 99
Małachowska Marja ur. 1853 101

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -