^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Spis ludności Łodzi] Marczak - Marciński

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 24865
- brak danych -
1916-1921

1916 - 1921
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
299 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
8 9 10 11 12
...
18 19 20 21

Index of persons

Marciak Walerja ur. 1854 201
Marcianka Władysława ur. 1900 262
Marcik Józefa ur. 1841 73
Marcik Wanda ur. 1897 204
Marcik Wanda ur. 1898 203
Marcinska Antonina ur. 1882 243
Marcinska Apolonja ur. 1885 244
Marcińska Ewa ur. 1891 247
Marcińska Florentyna ur. 1864 248
Marcinska Helena ur. 1896 250
Marcińska Helena ur. 1898 249
Marcińska Irena ur. 1906 286
Marcińska Juljanna ur. 1867 251
Marcińska Leonarda ur. 1880 256
Marcińska Marjanna ur. 1863 257
Marcińska Paulina ur. 1854 258
Marcińska Sabina ur. - 259
Marcinska Stanisława ur. 1890 260
Marcińska Stanisława ur. 1919 287
Marcińska Stefanja ur. 1896 285

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -