Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Łódzka Gmina Wyznaniowa Żydowska

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1885-1939
- brak danych - 1885 - 1939
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - polski
niemiecki
hebrajski
rosyjski
jidisz
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Za początek istnienia gminy żydowskiej (kahału) w Łodzi przyjmuje się rok 1806. Z dniem 1.01.1822 r. kahał uległ likwidacji, a w jego miejsce utworzono dozór bóźniczy, składający się z trzech osób pochodzących z wyboru. Reaktywowanie gminy nastąpiło na mocy rozporządzenia Generał Gubernatora Warszawskiego z 15.11.1916 r. Ostatecznie ustrój gminy został określony Dekretem Naczelnika Państwa z 8.02.1919 r. „O zmianach w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na terenie byłego Królestwa Kongresowego”. Gmina składała się z Rady, Zarządu i rabinatu. Członkowie wybieralnych organów reprezentowali wszystkie polityczne orientacje żydowskie w Łodzi. Do zadań gminy należało uchwalanie i realizacja budżetu. Główne wydatki stanowiły utrzymanie bożnic, instytucji związanych z funkcjami rytualnymi, jak: łaźnie i rzeźnie, utrzymanie cmentarza, prowadzenie szkół, a także bardzo szeroko rozwinięta akcja opieki społecznej, prowadzenie domów opieki dla starców, sierocińców dla dzieci, rozdzielanie zapomóg najbiedniejszym członkom gminy, pomoc materialna dla szpitali. Do obowiązków gminy należało również prowadzenie rejestracji przedmetrykalnej urodzeń, małżeństw i zgonów. Gmina zaprzestała działalności 8.09.1939 r. Po 1945 r. władze państwowe nie zezwoliły na jej reaktywację. [Julia Wasiak] Utrzymanie cmentarza, synagog, domów modlitwy, mianowanie rabinów, uroczystości religie, komisja do spraw rytualnych; opiekami społeczna – ochronki dla dzieci, utrzymanie sierot, wykaz dzieci będących pod opieka gminy, podania o zapomogi, komitet przeciwżebraczy, przytułek przeciwżebraczy, świąteczne przydziały żywności najbiedniejszym; opieka lekarska – utrzymanie domu dla zakaźnie chorych, szpitala dla umysłowo chorych, szpitala ogólnego im. Poznańskich; szkolnictwo i kultura – budowa i prowadzenie szkoły, obchody rocznic i świat państwowych; Zarząd Gminy – protokoły posiedzeń, budżety, protokoły komisji finansowo-budżetowej, rozkład składek gminnych, składek na szkoły i bożnice, legaty i pożyczki; spisy łódzkich żydów w układzie alfabetycznym wg ulic; spisy wyborców do gminy w 1924 r., księgi rejestracji przedmetrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
39/228/0/-/1 Molitwennye doma 1885-1911 285
39/228/0/-/2 Mikwa 1886-1920 78
39/228/0/-/3 [Ochronka dla dzieci] 1899-1908 206
39/228/0/-/4 Sinagoga 1891-1914 284
39/228/0/-/5 Kładbiszcze 1892-1901 290
39/228/0/-/6 Dołżnostnyje lica ot 1896 g. do 1914 goda 1896-1914 102
39/228/0/-/7 Akta gmachu szkoły 2-klasowej im. małż. Konstadt 1896-1900 27
39/228/0/-/8 Prijut suprugow Gerc 1899-1913 34
39/228/0/-/9 Ob obezpieczenii normalnago otdycha służaszczich w torgowych zawiedeniach składach i kontorach 1906-1910 72
39/228/0/-/10 Bisłostocki "Pogrom" 1906 r. 1906 46
39/228/0/-/11 Obszczyja 1906 11
39/228/0/-/11a Obszczyja 1911 249
39/228/0/-/12 Mikwa [kąpiele rytualne] 1911 27
39/228/0/-/13 O kładbiszcze 1914 20
39/228/0/-/14 [Etaty] 1915 8
39/228/0/-/15 Cmentarz 1914-1915 164
39/228/0/-/16 Zażalenia do rozkładu za 1915-1916 z P. P. 1915-1916 41
39/228/0/-/17 [Prośby o wsparcie] 1915-1916 224
39/228/0/-/18 Herbaciarnia 1915 15
39/228/0/-/19 Akta Milicji telefonicznej 1915 17
39/228/0/-/20 O stosunku milicji do Żydów 1915 12
39/228/0/-/21 Bank Handlowy w Warszawie Oddział w Łodzi 1915 12
39/228/0/-/22 Przytułek dla umysłowo chorych 1915-1918 96
39/228/0/-/23 Cmentarz 1915-1916 50
39/228/0/-/24 Ogólne akty nr 7 1915-1917 106
39/228/0/-/25 Sprawozdania 1914-1915 77
39/228/0/-/26 Roboty ziemne 1915 0
39/228/0/-/27 Place gminne 1915 16
39/228/0/-/28 Koszty pogrzebowe 1915-1916 70
39/228/0/-/29 Zaświadczenia 1915-1916 18
39/228/0/-/30 [Sprawy węgla] 1915-1916 21
39/228/0/-/31 Kooperatywa 1915-1916 21
39/228/0/-/32 Fundusz arcybiskupa 1915-1916 79
39/228/0/-/33 Oględziny zwłok przez lekarzy 1915 0
39/228/0/-/34 Akta grażdanskago sostajania 1915-1916 34
39/228/0/-/35 [Opieka nad dziećmi] 1915-1916 91
39/228/0/-/36 Parkan cment[arny] 1915 30
39/228/0/-/37 Fundusz zebrany w Warszawie przez p. Natana Kopla 1916 9
39/228/0/-/38 Utrzymanie sierot 1916 220
39/228/0/-/39 Podatki gminne 1916-1917 16
39/228/0/-/40 Akta tyczące się Komisji rejestracji strat wojennych 1916 112
39/228/0/-/41 Kuratorium obywatelskie 1916 13
39/228/0/-/42 Rabinat 1916 34
39/228/0/-/43 Sprawy urzędników gminy 1916 11
39/228/0/-/44 Neutraler verpelegungs-ausschuss 1916 13
39/228/0/-/45 Schronisko dla podupadłych kobiet 1916 13
39/228/0/-/46 Sprawa wdowy Karpf 1916 16
39/228/0/-/47 Wykład języka polskiego w szkołach żydowskich 1916 14
39/228/0/-/48 Rozkład 1916 152
39/228/0/-/49 Druki 1916 69
39/228/0/-/50 Kwestionariusze sekcji pań 1916 64
39/228/0/-/51 [Listy płacy] 1916 45
39/228/0/-/52 Synagoga przy ul. Wolborskiej nr 20 1916 26
39/228/0/-/53 Świadectwa o ubóstwie [rejestracji strat wojennych] 1916 57
39/228/0/-/54 Kwestionariusze Sekcji Pań 1916 68
39/228/0/-/55 Zgęszczone mleko 1916 75
39/228/0/-/56 Odezwy Komitetu Wyborczego "Żydów-Polaków" 1916 10
39/228/0/-/57 Żydowski dom izolacyjny 1916 16
39/228/0/-/57a Szpital starozakonnych im. małż. Poznańskich 1916 18
39/228/0/-/58 Zapomogi 1916 28
39/228/0/-/59 Instytucje 1916 58
39/228/0/-/60 Sprawozdanie kasowe 1916-1918 50
39/228/0/-/61 Oferty 1916 12
39/228/0/-/62 Przytułek przeciwżebraczy 1916 17
39/228/0/-/63 Akta Komisji Egzaminacyjnej 1916-1917 84
39/228/0/-/64 Wydział surowców 1916 19
39/228/0/-/65 Akta amerykańskie 1916 149
39/228/0/-/66 Zestawienia sum wypłaconych w 1916 r. na zapomogi dla Żydów przez DNPB przy Magistracie m. Łodzi 1916 9
39/228/0/-/67 [W sprawie prowadzenia aktów urzędnika stanu cywilnego] 1916 105
39/228/0/-/68 Mąka świąteczna 1916 119
39/228/0/-/69 Asygnacje za maj i czerwiec 1916 r. 1916 137
39/228/0/-/70 [Listy płacy robotników zajętych przy transporcie zwłok] 1916 79
39/228/0/-/71 Zaświadczenia 1917 0
39/228/0/-/72 Zgęszczone mleko 1917 32
39/228/0/-/73 Przytułek dla umysłowo chorych 1917 208
39/228/0/-/74 Patronat 1917 17
39/228/0/-/74a Cmentarz 1917 151
39/228/0/-/75 Żydowski Zakład Dezynfekcyjny 1917 23
39/228/0/-/76 Rozkład 1917-1918 23
39/228/0/-/77 Koszta pogrzebowe 1917 122
39/228/0/-/78 Zapomogi 1917 56
39/228/0/-/79 Cukier świąteczny 1917 342
39/228/0/-/80 Korespondencja z rabinami - dotyczące cukru świątecznego 1917 53
39/228/0/-/81 Mąka świąteczna 1917 182
39/228/0/-/82 Sprawy wykonawców cmentarnych 1917 33
39/228/0/-/83 Sprawy urzędników gminy 1917 30
39/228/0/-/84 Sprawa wykonawcy cmentarnego L. Lipińskiego 1917 15
39/228/0/-/85 Instytucje 1917 79
39/228/0/-/86 Utrzymanie sierot 1917 260
39/228/0/-/87 Obchód 3 Maja w Łodzi 1917 r. 1917 115
39/228/0/-/88 Wybory do Rady Miejskiej 1917 96
39/228/0/-/89 Komisja egzaminacyjna 1917 108
39/228/0/-/90 Kwestionariusze Sekcji Pań 1917 130
39/228/0/-/91 Sprawa podziału 92.000 rbl. 1917 14
39/228/0/-/92 Dotyczy wsparcia tan[iej] kuch[ni] 1917 22
39/228/0/-/93 Organizacja Syjonistyczna 1917 124
39/228/0/-/94 Obchód 100-ej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki 1917 150
39/228/0/-/95 Dotyczy tyg. post. Pomników 1917 21
39/228/0/-/96 Akta dotyczące ofert 1917 40
39/228/0/-/97 Dotyczy komisji w sprawie rodziny po b.p. rabinie Meislu 1917-1918 59
39/228/0/-/98 Dotyczy redukcji składek za 1915/16 1917 43
39/228/0/-/99 Rozkład II 1917-1918 176
39/228/0/-/100 Sprawozdania za 1916 r. 1917 21
39/228/0/-/101 Mikwy 1917 14
39/228/0/-/102 Rejestr strat wojennych 1917 21
39/228/0/-/103 Rabinat 1917 80
39/228/0/-/104 Synagoga 1917 129
39/228/0/-/105 Przytulisko, Południowa 66 1917 16
39/228/0/-/106 Dotyczy kradzieży w Gminie 1917 12
39/228/0/-/107 Wydział surowców 1917 25
39/228/0/-/108 Węgiel 1917 38
39/228/0/-/109 Budżety 1917 189
39/228/0/-/110 Przytulisko 1917 10
39/228/0/-/111 Rewizja ksiąg i kasowości w gminie 1917 27
39/228/0/-/112 Podania o redukcje składek gminnych 1917 267
39/228/0/-/113 Dotyczy zapomóg Pomeranc Blumowi 1917 23
39/228/0/-/114 Dotyczy spraw zamianowania syna nadrabina zastępcą 1917 7
39/228/0/-/115 Główny Komitet Obywatelski 1917 67
39/228/0/-/116 Dotyczy Komisji pośredniczącej w przekazywaniu zapomóg z Ameryki 1917 25
39/228/0/-/117 Różne 1917 183
39/228/0/-/118 [Listy płacy służby cmentarnej] 1917 64
39/228/0/-/119 Rabinat 1918 88
39/228/0/-/120 Dotyczy cmentarza 1918 123
39/228/0/-/121 Dotyczy przytułku dla dzieci bezdomnych i sierot przy Gminie Starozakonnych 1918 204
39/228/0/-/122 Dotyczy utrzymania sierot 1918 189
39/228/0/-/123 Dotyczy przytułku dla umysłowo chorych przy ul. Wesołej 17 1918 264
39/228/0/-/124 Akta dotyczące funduszu sierot Lewin 1918 26
39/228/0/-/125 Akta budowy szpitala dla um. chorych w Radogoszczu 1918 13
39/228/0/-/126 Akta dotyczące podań różnych instytucji o subsydia 1918 105
39/228/0/-/127 Akta dotyczące mikwy przy ul. Zachodniej nr 58 1918 40
39/228/0/-/128 Akta dotyczące podatku gminnego 1918 364
39/228/0/-/129 Akta dotyczące kosztów pogrzebowych 1918 116
39/228/0/-/130 Akta dotyczące wykazów postawionych pomników 1918 25
39/228/0/-/131 Akta dotyczące odezwy Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego 1918 11
39/228/0/-/132 Akta dotyczące zwolnienia dokumentów gminnych od opłat stemplowych 1918 10
39/228/0/-/133 Akta dotyczące zagonów 1918 12
39/228/0/-/134 Akta dotyczące Komisji Rewizyjnej 1918 8
39/228/0/-/135 Akta dotyczące pożyczki zaciągniętej w Wydziale Finansowym przy Urzędzie Starszych Zgromadzenia Kupców i Komitecie Giełdowym Łódzkim 1918 36
39/228/0/-/136 Akta dotyczące szpitala im. małż. Poznańskich 1918 38
39/228/0/-/137 Akta dotyczące spraw urzędników gminnych i wykonawców cmentarnych 1918 50
39/228/0/-/138 Akta dotyczące placu przy ul. Wolborskiej 1918 50
39/228/0/-/139 Akta dotyczące polskiej krajowej kasy pożyczkowej 1918 60
39/228/0/-/140 Akta dotyczące synagogi przy ul. Wolborskiej nr 20 1918 47
39/228/0/-/141 Akta dotyczące funduszu p. A. Szeiblerowej 1918 10
39/228/0/-/142 Akta komitetu przeciwżebraczego 1918 16
39/228/0/-/143 Akta dotyczące spraw ogrodnika Galina 1918 7
39/228/0/-/144 Akta dotyczące urzędu stanu cywilnego i statystyki 1918 52
39/228/0/-/145 Akta dotyczące obchodu 100-letniej rocznicy śmierci Henryka Dąbrowskiego 1918 18
39/228/0/-/146 Akta dotyczące spraw duchownego Rottenberga 1918 11
39/228/0/-/147 Akta dotyczące spraw nadzorcy koszernego mięsa Jerosolimskiego 1918 9
39/228/0/-/148 Akta dotyczące zaświadczeń 1918 81
39/228/0/-/149 Akta dotyczące Ł?ódzkiej Okręgowej Rady Opiekuńczej 1918 15
39/228/0/-/150 Akta dotyczące Banku Handlowego w Łodzi 1918 11
39/228/0/-/151 Akta dotyczące inspektora szkolnego okręgowego m. Łodzi w sprawie wydelegowania członków Zarządu Gminy do Rad Szkolnych 1918 11
39/228/0/-/152 Akta dotyczące Ajrufów 1918 16
39/228/0/-/153 Akta dotyczące chederów koedukacyjnych 12
39/228/0/-/154 Akta dotyczące przeprowadzenia linii tramwajowej na cmentarz 1918 19
39/228/0/-/155 Wybory do zarządu gminy na mocy ordynacji z dn. 28.4.1917 1918 223
39/228/0/-/156 Akta dotyczące wyborów do Zarządu Gminy 1918 218
39/228/0/-/157 Akta dotyczące rewizji synagogi i [...] 1918 40
39/228/0/-/158 Akta dotyczące organizacji sjonistycznej w Królestwie Polskim 1918 31
39/228/0/-/159 Akta dotyczące placu przy ul. Aleksandryjskiej 1918 8
39/228/0/-/160 Akta dotyczące zaopatrzenia ludności żydowskiej w macę, cukier etc. na święta wielkanocne 1918 312
39/228/0/-/161 Akta Komisji egzaminacyjnej 1918 r. dla zakwalifikowania nauczycieli do szkół miejskich 1918 153
39/228/0/-/162 Akta Komisji egzaminacyjnej 1918 r. dla zakwalifikowania nauczycieli do szkół miejskich 1918 66
39/228/0/-/163 Komisji egzaminacyjej II dla zakwalifikowania mełamedów 1918 86
39/228/0/-/164 Akta dotyczące rejestru poborczego 1917/1918 1918 51
39/228/0/-/165 Koszta lecznicze 1918 519
39/228/0/-/166 Akta dotyczące testamentu Syrkina 1918 7
39/228/0/-/167 Akta dotyczące zapisu b. p. M. Frenkla 1918 19
39/228/0/-/168 Akta dotyczące zapisu b. p. Samuela Landego 1918 8
39/228/0/-/169 Akta dotyczące legatu M. Sadorskiego 1918 116
39/228/0/-/170 Akta dotyczące zapisu R. H. Herszkowicza 1918 43
39/228/0/-/171 Akta dotyczące legatu B. Kissina 1918 22
39/228/0/-/172 Akta dotyczące zapisu b. p. Ernestyny Ginsberg 1918 36
39/228/0/-/173 Akta dotyczące legatu I. K. Poznańskiego 1918 16
39/228/0/-/174 Akta dotyczące legatu P. Chojnackiego 1918 19
39/228/0/-/175 Akta dotyczące legatu D. Szmulewicza 1918 48
39/228/0/-/176 Akta dotyczące legatu M. Weinberga 1918 15
39/228/0/-/177 Akta dotyczące legatu I. Cynamona 1918 37
39/228/0/-/178 Akta dotyczące legatu Gilli Friszman 1918 79
39/228/0/-/179 Akta dotyczące legatu b. p. Ludw. Starkmana 1918 39
39/228/0/-/180 Akta dotyczące nieetatowego duchownego H. Hercsztarka 1918 36
39/228/0/-/181 Akta dotyczące duchownego Lajbusia Rosenberga 1918 36
39/228/0/-/182 Akta dotyczące ogrodnika cmentarza A. Galina 1918 10
39/228/0/-/183 Akta dotyczące szkolnika Jakoba Cendorfa 1918 8
39/228/0/-/184 Akta dotyczące I nadzorcy Abrama Hebera 1918 9
39/228/0/-/185 Akta dotyczące wyk. pogrzebowego Ity Abramowicz 1918 8
39/228/0/-/186 Akta dotyczące duchownych Sz. Freidensohna, L. Rotenberga i P. Weinsafta 1918 19
39/228/0/-/187 Akta dotyczące Kalińskiego i I. Pantla 1918 14
39/228/0/-/188 Akta dotyczące wykonawcy cmentarnego L. Lipskiego 1918 8
39/228/0/-/189 Akta dotyczące duch. Izraela Fridla 1918 17
39/228/0/-/190 Akta dotyczące legatu b. p. Leonii Poznańskiej na rzecz synagogi 1918 9
39/228/0/-/191 Sprawy Ogólne 1918 48
39/228/0/-/192 Różne 1918-1919 153
39/228/0/-/193 Sprawozdanie za 1918 r. 1918 26
39/228/0/-/194 Akta dotyczące cmentarza 1919 129
39/228/0/-/195 Akta dotyczące utrzymania dzieci 1919 75
39/228/0/-/196 Akta dotyczące nieetatowych duchownych 1919 12
39/228/0/-/197 Akta dotyczące powracających do kraju żołnierzy i inwalidów 1919 20
39/228/0/-/198 Akta dotyczące ochron[ki] dla um[ysłowo] cho[rych] przy ul. Wesołej 17 1919 143
39/228/0/-/199 Akta dotyczące rejestru poborczego 1919 54
39/228/0/-/200 Akta dotyczące rejestru poborowego 1919 88
39/228/0/-/201 Akta dotyczące podań służby cmentarnej 1919 33
39/228/0/-/202 Akta dotyczące budżetu Gminy 1919 29
39/228/0/-/203 Akta dotyczące podań o subsydia, wsparcia i zapomogi 1919 65
39/228/0/-/204 Akta dotyczące synagogi przy ul. Wolborskiej nr 20 1919 25
39/228/0/-/205 Akta dotyczące przytułku dla dzieci bezdomnych i sierot przy gminie starozakonnych m. Łodzi 1919 164
39/228/0/-/206 Akta dotyczące mikwy przy ul. Zachodniej 58 1919 18
39/228/0/-/207 Akta dotyczące kosztów pogrzebowych 1919 91
39/228/0/-/208 Akta dotyczące zaprowiantowania ludności żydowskiej w mace, cukier i mąkę, kartofle na święta wielkanocne 1919 485
39/228/0/-/209 Akta dotyczące przytułku dla żebraków 1919 24
39/228/0/-/210 Akta dotyczące spraw ogólnych 1919 262
39/228/0/-/211 Akta dotyczące przytułku dla sierot przy ul. Zachodniej nr 20 1919 20
39/228/0/-/212 Akta dotyczące zaświadczeń 1919 161
39/228/0/-/213 Akta dotyczące szpitala fundacji małż. Poznańskich 1919 23
39/228/0/-/214 Akta dotyczące kosztów leczniczych 1919-1920 85
39/228/0/-/215 Akta dotyczące wyborów do Rady Miejskiej 1919 10
39/228/0/-/216 Akta dotyczące Komisji egzaminacyjnej dla zakwalifikowanych nauczycieli religii i języka hebrajskiego 1919 37
39/228/0/-/217 Akta dotyczące Komisji Rewizyjnej 1919 10
39/228/0/-/218 Akta dotyczące rewizji karawanów 1919 15
39/228/0/-/219 Akta dotyczące wykazów postawionych nagrobków 1919 12
39/228/0/-/220 "Hecholnen" 1919 20
39/228/0/-/221 Akta dotyczące placu przy ul. Aleksandryjskiej 8 1919 38
39/228/0/-/222 Akta dotyczące projektu rozkładu godzin w handlu 1919 14
39/228/0/-/223 Akta dotyczące Żydowskiego Komitetu Sanitarnego [Komitet Niesienia Pomocy Rannym] 1919 18
39/228/0/-/224 Akta dotyczące opłat pocztowych 1919 15
39/228/0/-/225 Akta dotyczące Komisji Egzaminacyjnej dla zakwalifikowania mełamedów 1919 56
39/228/0/-/226 Akta dotyczące ciał zmarłych, przewiezionych z innych miast 1919 9
39/228/0/-/227 Akta dotyczące osób występujących ze społeczności religijnej wyznania mojżeszowego 1919 10
39/228/0/-/228 Akta dotyczące powszechnego nauczania 1919 20
39/228/0/-/229 Akta dotyczące Powiatowej Komendy Uzupełnień 1919 33
39/228/0/-/230 Akta dotyczące profanacji grobów dokonanych przez żołnierzy 1919 41
39/228/0/-/231 Akta dotyczące Warszawskiego Biura Informacyjnego 1919 34
39/228/0/-/232 Akta dotyczące b. p. Salomei Maybaum 1919 9
39/228/0/-/233 Mikwa 1919 216
39/228/0/-/234 Akta dotyczące zajść 17 września 1919 1919 76
39/228/0/-/235 Łódzka Okręgowa Rada Opiekuńcza 1919 18
39/228/0/-/236 Akta dotyczące Benziona Silbersteina 1919 8
39/228/0/-/237 Akta dotyczące b. p. Stanisława Krolla 1919 7
39/228/0/-/238 Gmina Żydowska w Mazowicku 1919 7
39/228/0/-/239 Sprawa uboju bydła i ptactwa 1919 16
39/228/0/-/240 Akta dotyczące zajść antyżydowskich w Łodzi 1919 45
39/228/0/-/241 Akta dotyczące b. rabina w Wieruszowie 1919 14
39/228/0/-/242 Rejestracja strat wojennych 1919 26
39/228/0/-/243 Akta dotyczące spraw szkolnych 1919 63
39/228/0/-/244 Akta b. p. W. Trunka 1919 19
39/228/0/-/245 Akta dotyczące pogromów na Ukrainie 1919 19
39/228/0/-/246 Akta dotyczące Szlamy Ledermana 1919 27
39/228/0/-/247 Akta dotyczące H. Steinhamera 1919 7
39/228/0/-/248 I. L. Gerner 1919 8
39/228/0/-/249 Akta dotyczące Gliklicha, Chorowicza, Kaca, Franfurtera, Cytrynowskiego, Waksmana, Cendorfa, Kuszuna, Tobiasza [...] 1919 26
39/228/0/-/250 Akta dotyczące Zysensteina, Hamburskiego, Maroko 1919 14
39/228/0/-/251 Akta dotyczące Komisji Egzaminacyjnej dla zakwalifikowania nauczycieli religii i języka hebrajskiego 1919 89
39/228/0/-/252 Akta [...] Freudenreicha 1919 21
39/228/0/-/253 Akta M. Perelmutera - duchownego 1919 12
39/228/0/-/254 Akta dotyczące Symchy Perlmutera 1919 18
39/228/0/-/255 Sprawy ogólne 1919 190
39/228/0/-/256 Zaświadczenia 1920 157
39/228/0/-/257 Rejestr poborczy 1920 258
39/228/0/-/258 Schronisko dla umysłowo chorych, Wesoła 17 1920 191
39/228/0/-/259 Akta dotyczące przytułku dla dzieci bezdomnych i sierot [Zawadzka 53] 1920 83
39/228/0/-/260 Opieka nad sierotami 1920 137
39/228/0/-/261 Akta dotyczące spraw urzędników kancelarii i służby cmentarnej 1920 70
39/228/0/-/262 Zaopatrzenie ludności żydowskiej w mąkę świąteczną 1920 326
39/228/0/-/263 Wydział przekazów pieniężnych 1920 495
39/228/0/-/264 Koszta pogrzebowe 1920 64
39/228/0/-/265 Akta dotyczące kosztów leczniczych 1920 77
39/228/0/-/266 Akta dotyczące zapomogi wojskowym 1920 410
39/228/0/-/267 Akta dotyczące Cmentarza 1920 87
39/228/0/-/268 Emigracja 1920 20
39/228/0/-/269 Sprawy uboju bydła i rzezi ptactwa 1920 105
39/228/0/-/270 Akta dotyczące budżetu 1920 85
39/228/0/-/271 Sprawozdanie za 1918 r. domu modlitwy 1920 239
39/228/0/-/272 Akta dotyczące legatu b. p. Stanisława Krolla 1920 9
39/228/0/-/273 Komitet Daru Narodowego dla Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 1920 22
39/228/0/-/274 Akta dotyczące daru Józefa Flaksa 1920 7
39/228/0/-/275 Sparwa Elizera Icze Maisla 1920 23
39/228/0/-/276 Legat Edwarda Heimana 1920 19
39/228/0/-/277 Inwentarze 1920 17
39/228/0/-/278 Akta w sprawie przeniesienia ksiąg rabinatu 1920 26
39/228/0/-/279 Akta dotyczące b. p. Rabina Trajstmana 1920 26
39/228/0/-/280 Akta dotyczące instytucji subsydiowanych przez Gminę 1920 31
39/228/0/-/281 Synagoga przy ul. Wolborskiej 20 1920 26
39/228/0/-/282 Akta dotyczące utrzymania dzieci 1920 15
39/228/0/-/283 Akta dotyczące Budżetu 1920 15
39/228/0/-/284 Akta dotyczące udzielenia pożyczki rb. 20000. - Łódzkie Żydowskie Towarzystwo Dobroczynności 1920 19
39/228/0/-/285 Wojewódzki Komitet Obrony Narodowej 1920 13
39/228/0/-/286 Sprawozdanie za 1918 r. Akta dr Brandego 1920 11
39/228/0/-/287 Sprawy wojskowe 1920 37
39/228/0/-/288 Lista członków Stowarzyszenia Kupców Manufakturzystów m. Łodzi 1920 19
39/228/0/-/289 [Listy płacy] 1920 104
39/228/0/-/290 Dotyczy zaświadczeń 1921 183
39/228/0/-/291 Dotyczy rejestru poborowego 1921 136
39/228/0/-/292 Dotyczy spraw ogólnych 1921 151
39/228/0/-/293 Instytucje subsydiowane przez Gminę 1921 48
39/228/0/-/294 Opieka nad sierotami 1921 42
39/228/0/-/295 Dotyczy schroniska dla umysłowo chorych 1921 150
39/228/0/-/296 Dotyczy rabinatu 1921 49
39/228/0/-/297 Sprawy urzędników kancelarii i służby cmentarnej 1921 82
39/228/0/-/298 Sprawa zaopatrzenia ludności żydowskiej w mąkę świąteczną 1921 363
39/228/0/-/299 Place gminne 1921 8
39/228/0/-/300 Dotyczy kosztów pogrzebowych 1921 65
39/228/0/-/301 Sprawy szkolne 1921 39
39/228/0/-/302 Dotyczy cmentarza 1921 70
39/228/0/-/303 "Mikwa" 1921 17
39/228/0/-/304 Rewizja kasowości w Gminie 1921 14
39/228/0/-/305 Sprawa uboju bydła i rzezi ptactwa 1921 88
39/228/0/-/305a Domy modlitw 1921 31
39/228/0/-/306 Budowa parkanu 1921 91
39/228/0/-/307 Synagoga przy ul. Wolborskiej 20 1921 17
39/228/0/-/308 Podatek dochodowy 1921 22
39/228/0/-/309 Do budżetu na 1922 1921 38
39/228/0/-/310 Podział funduszu spadkowego spadk. M. Kohna 32
39/228/0/-/311 Wyciągi z Banków 1921 19
39/228/0/-/312 [Listy płacy] 1921 77
39/228/0/-/313 Zamierzenia skarbowe na 1922 r. 1921 15
39/228/0/-/314 Sprawy ogólne 1921 14
39/228/0/-/315 Rejestr poborowy 1922 122
39/228/0/-/316 Przytulisko dla umysłowo chorych 1922 119
39/228/0/-/317 Opieka nad sierotami 1922 87
39/228/0/-/318 Rabinat 1922 39
39/228/0/-/319 Sprawy urzędników i służby cmentarnej 1922 40
39/228/0/-/320 Zaopatrzenie ludności żydowskiej w mąkę świąteczną 1922 91
39/228/0/-/321 Cmentarz 1922 203
39/228/0/-/322 Koszty pogrzebowe 1922 83
39/228/0/-/323 Domy modlitw 1922 30
39/228/0/-/324 Synagoga przy ul. Wolborskiej 1922 44
39/228/0/-/325 Podatek dochodowy 1922 30
39/228/0/-/326 Cmentarz 1922 14
39/228/0/-/327 Ofiary 1922 51
39/228/0/-/328 Bud[owa] park[anu] 1922 60
39/228/0/-/329 Budowa taksacyjna 1922 97
39/228/0/-/330 Listy płacy, asygnaty 1922 458
39/228/0/-/331 Sprawy ogólne 1923 261
39/228/0/-/332 Zaświadczenia 1923 53
39/228/0/-/333 Rejestr poborczy 1923 13
39/228/0/-/334 Rabinat 1923 0
39/228/0/-/335 Opieka nad sierotami 1923 85
39/228/0/-/336 Sprawy urzędników kancelarii i służby cmentarnej 1923 41
39/228/0/-/337 Zaopatrzenie ludności żydowskiej w produkty świąteczne 1923 60
39/228/0/-/338 Cmentarz 1923 113
39/228/0/-/339 Koszta pogrzebowe 1923 125
39/228/0/-/340 Domy modlitw 1923 19
39/228/0/-/341 Synagoga przy ul. Wolborskiej 1923 31
39/228/0/-/342 Podatek dochodowy 1923 91
39/228/0/-/343 [Różne] 1923 15
39/228/0/-/344 Bud[owa] park[anu] 1923 67
39/228/0/-/345 Place gminne 1923 6
39/228/0/-/346 Budżet na 1929 1923 55
39/228/0/-/347 [Listy płacy] 1923 127
39/228/0/-/348 Żydowska Agencja Telegraficzna 1923 80
39/228/0/-/349 Komisja do spraw rytualnych 1925 92
39/228/0/-/350 Utrzymanie dzieci u osób prywatnych 1925 35
39/228/0/-/351 Wycinki i wiadomości z gazet 1925-1931 93
39/228/0/-/352 Komisja Finansowo-Budżetowa 1926-1927 73
39/228/0/-/353 Sprawy bezrobotnych robotników Żydów 1926 35
39/228/0/-/354 Pomniki 1926 441
39/228/0/-/355 Pomniki 1926 365
39/228/0/-/356 Rejestracja Górnego Rynku i okolicy - odn. "zasiłków wielkanocnych" 1927 35
39/228/0/-/357 Zebranie pełnomocników 1927-1928 64
39/228/0/-/358 Rok podatkowy 1928, 1929, 1930 i 1931 [i 1932] 1928-1932 83
39/228/0/-/359 Akcja wielkanocna instytucji 1929 277
39/228/0/-/360 Wykazy pochowan[ych] na cment[arzu] 1929 98
39/228/0/-/361 [Sprawy podatkowe] 1930 81
39/228/0/-/362 [Leczenie uzdrowiskowe] 1930-1931 501
39/228/0/-/363 Subsydia 1930 22
39/228/0/-/364 Akcja wielkanocna na rok 1930 1930 0
39/228/0/-/365 [Pomniki] 1930 155
39/228/0/-/366 [Pomniki] 1930 610
39/228/0/-/367 [Prasa] 1930 462
39/228/0/-/368 Wycinki z gazet 1930-1931 0
39/228/0/-/369 Talmud Tora w Radogoszczu 1931-1932 50
39/228/0/-/370 Ogłoszenia i komunikaty 1931 265
39/228/0/-/371 Akcja Wielkanocna 1932 560
39/228/0/-/372 [Składki na rzecz gminy] 1932 626
39/228/0/-/373 Wiadomości z gazet 1932-1934 297
39/228/0/-/374 [Składki gminne] 1932 760
39/228/0/-/375 Ewidencja ludności żydowskiej 1933 67
39/228/0/-/376 Urząd Stanu Cywilnego 1934 372
39/228/0/-/377 Talmud Tora w Radogoszczu 1934-1935 42
39/228/0/-/378 Komisja do pogrzebowych 1934 9
39/228/0/-/379 Mikwa przy ul. Gdańskiej nr 75 1934 38
39/228/0/-/380 Akcja wielkanocna 1934 21
39/228/0/-/381 Komisja Talmud Tora 1934 20
39/228/0/-/382 Różne - Opieka społeczna 1934 708
39/228/0/-/383 Różne - Opieka społeczna 1934 290
39/228/0/-/384 Wiadomości i wycinki z gazet 1934 0
39/228/0/-/385 Akta dotyczące spraw Urzędu Stanu Cywilnego 1935 375
39/228/0/-/386 Akta dotyczące spraw Urzędu Stanu Cywilnego 1935 96
39/228/0/-/387 Sprawy podatku gminnego 1935 144
39/228/0/-/388 Sprawy schroniska dla umysłowo chorych 1935 15
39/228/0/-/389 Sprawy rabinatu 1935 31
39/228/0/-/390 Sprawy Talmud Tory przy ul. Goplańskiej N. 26 1935 120
39/228/0/-/391 Sprawy mikwy przy ul. Gdańskiej nr 75 1935 65
39/228/0/-/392 Sprawy podatku dochodowego 1935 94
39/228/0/-/393 Sprawy komisji pogrzebowej 1935 10
39/228/0/-/394 Sprawy Komisji Talmud Tory 1935 24
39/228/0/-/395 Sprawy Komisji do utworzenia sierocińca 1935 11
39/228/0/-/396 Akta dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego 1936 320
39/228/0/-/397 Akta dotyczące spraw Urzędu Stanu Cywilnego 1936 259
39/228/0/-/398 Akta dotyczące spraw Urzędu Stanu Cywilnego 1936 238
39/228/0/-/399 Akta dotyczące spraw podatku gminnego 1936 96
39/228/0/-/400 Akta dotyczące spraw Rabinatu 1936 5
39/228/0/-/401 Akta dotyczące spraw podatku dochodowego 1936 131
39/228/0/-/402 Akta dotyczące spraw Talmud Tory przy ul. Sienkiewicza Nr 26 1936 198
39/228/0/-/403 Akta dotyczące spraw podatku gminnego 1936 221
39/228/0/-/404 Akta dotyczące spraw Rabinatu 1937 19
39/228/0/-/405 Akta dotyczące I Talmud Tory przy ul. Goplańskiej 26 1937 29
39/228/0/-/406 Akta dotyczące spraw mikwy przy ul. Gdańskiej 75 1937 16
39/228/0/-/407 Akta dotyczące spraw podatku dochodowego 1937 160
39/228/0/-/408 Akta dotyczące spraw Talmud Tory przy ul. Sienkiewicza Nr 26 1937 29
39/228/0/-/409 Akta dotyczące spraw Urzędu Stanu Cywilnego 1938 262
39/228/0/-/410 Akta dotyczące spraw rabinatu 1938 9
39/228/0/-/411 Akta dotyczące spraw Talmud - Tory przy ul. Goplańskiej Nr 26 1938 23
39/228/0/-/412 Akta dotyczące spraw mikwy przy ul. Gdańskiej 75 1938 27
39/228/0/-/413 Akta dotyczące spraw Talmud - Tory przy ul. Pomorskiej 18 1938 11
39/228/0/-/414 Akta dotyczące spraw podatku gminnego 1938 76
39/228/0/-/415 Akta dotyczące spraw schroniska dla umy[słowo chorych] 1938 12
39/228/0/-/416 Różne 1938 437
39/228/0/-/417 [Pisma w języku hebrajskim] 1938 223
39/228/0/-/418 Protokóły Zarządu Gminy Starozakonnych m. Łodzi [od 15 października 1914 r.] 1914-1915 309
39/228/0/-/419 Protokóły Zarządu Gminy Starozakonnych m. Łodzi 1916 143
39/228/0/-/420 Protokóły z zebrań pełnomocników 1925 94
39/228/0/-/421 Protokoły Zarządu Gminy Starozakonnych m. Łodzi 1925 407
39/228/0/-/422 Protokoły Zarządu Gminy Starozakonnych m. Łodzi 1926 206
39/228/0/-/423 Protokoły Zarządu Gminy Starozakonnych m. Łodzi 1928-1928 242
39/228/0/-/424 Skorowidz do księgi protokołów 27
39/228/0/-/425 Projekt biblioteki pri jewrejskom bożnicznom nadzore [pri] Wolborskoj ulice nr 8 w Łodzi 5
39/228/0/-/426 Płany 36
39/228/0/-/427 Płany synagogi 33
39/228/0/-/428 [Skorowidz do dziennika] 54
39/228/0/-/429 [Skorowidz do dziennika] 34
39/228/0/-/430 [Skorowidz do dziennika] 50
39/228/0/-/431 Register do dziennika 42
39/228/0/-/432 [Dziennik korespondencyjny] 1919-1920 144
39/228/0/-/433 [Dziennik korespondencyjny] 1920-1921 129
39/228/0/-/434 [Dziennik korespondencyjny] 1921-1922 120
39/228/0/-/435 Dziennik - skorowidz Opieki Społecznej 1930 405
39/228/0/-/436 Zamierzenia skarbowe na rok 1928 1928 15
39/228/0/-/437 Zamierzenia skarbowe na rok 1929 1929 26
39/228/0/-/438 Zamierzenia skarbowe na rok 1930 1930 28
39/228/0/-/439 Zamierzenia skarbowe na rok 1931 1931 23
39/228/0/-/440 Budżet Zarządu Gminy wyznaniowej żydowskiej m. Łodzi na rok 1933 1933 52
39/228/0/-/441 Budżet na rok 1934 Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej m. Łodzi 1934 38
39/228/0/-/442 Budżet na rok 1936 Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej m. Łodzi 1936 30
39/228/0/-/443 Kniga dla zapisywania o rożdenii Jewrejew Rabinom Łodzinskago Bożnicznago Okruga [...] 1885 goda 1874 145
39/228/0/-/444 Kniga dla zapisywania o rożdenii Jewrejew Rabinom Łodzinskago Bożnicznago Okruga [...] 1882 goda 1882 149
39/228/0/-/445 Kniga dla zapisywania o rożdenii Jewrejew Rabinom Łodzinskago Bożnicznago Okruga [...] 1885 goda 1885 235
39/228/0/-/446 [Skorowidz] 1909-1910 166
39/228/0/-/447 Kniga dla zapisywania zajawlenia o rożdenii po Łodzinskomu Bożnicznamy Okrugu za 1908 god 1908 0
39/228/0/-/448 [Księga urodzeń] 1909-1910 0
39/228/0/-/448a [Księga urodzeń] 1909 0
39/228/0/-/449 [Księga urodzeń] 1910-1911 0
39/228/0/-/450 [Księga urodzeń] 1911-1912 0
39/228/0/-/451 [Ksiega urodzeń] 1912-1913 0
39/228/0/-/452 [Ksiega urodzeń] 1913-1914 0
39/228/0/-/453 [Ksiega urodzeń] 1916 0
39/228/0/-/454 [Ksiega urodzeń] 1917-1918 0
39/228/0/-/455 [Ksiega urodzeń] 1918-1919 0
39/228/0/-/456 [Ksiega urodzeń] 1919 0
39/228/0/-/457 [Ksiega urodzeń] 1922-1923 0
39/228/0/-/458 [Ksiega urodzeń] 1923-1925 0
39/228/0/-/459 [Ksiega urodzeń] 1931-1933 0
39/228/0/-/460 [Ksiega urodzeń] 1933-1934 0
39/228/0/-/461 [Ksiega urodzeń] 1934-1936 0
39/228/0/-/462 [Ksiega urodzeń] 1936-1938 0
39/228/0/-/463 [Ksiega urodzeń] 1938 0
39/228/0/-/464 Kniga dla zapisywania umierszych Jewrejer Łodzinskago Bożnicznago Okruga 1891-1894 0
39/228/0/-/465 Księga zgonów 1906-1907 0
39/228/0/-/466 Kniga dla zapisywania zajawlenij o smerti po Łodzinskamu Bożnicznamu Okrugu 1907 g. 1907 0
39/228/0/-/467 Rejestr o mserti po Łodzinskamu Boznicznamu Okrugu 1908 0
39/228/0/-/468 Księga zgonów 1909-1910 0
39/228/0/-/469 Księga zgonów 1911-1912 0
39/228/0/-/470 [Księga] śmierci od 1917 do marca 1919 roku 1917-1919 0
39/228/0/-/471 Księga rejestracji zgonów 1920-1923 0
39/228/0/-/472 Księga rejestracji zgonów 1930-1932 0
39/228/0/-/473 Kniga dla zapisywania brakosoczetawszichsia po Łodzinskamu Bożnicznamu Okrugu 1882-1886 0
39/228/0/-/474 [KSięga zapowiedzi] 1905 0
39/228/0/-/475 Ogłoszenie [zapowiedzi] 1906-1907 0
39/228/0/-/476 Brakosoczetanie 1908-1909 0
39/228/0/-/477 Kniga dla zapisywania ogłaszenij i brakosoczetanii po Łodzinskamu Bożnicznamu Okrugu 1909-1910 0
39/228/0/-/478 Kniga dla zapisywania ogłaszenij i brakosoczetanii po Łodzinskamu Bożnicznamu Okrugu 1911-1912 0
39/228/0/-/479 Ogłoszenie [zapowiedzi] 1911-1912 0
39/228/0/-/480 Ksiega ślubów 1919-1920 0
39/228/0/-/481 Śluby 1920-1923 0
39/228/0/-/482 Księga zaślubionych 1923-1928 0
39/228/0/-/483 Księga zaślubionych 1930-1933 0
39/228/0/-/484 Księga zaślubionych 1937-1939 0
39/228/0/-/485 Skorowidz do księgi ślubów 1924-1925 0
39/228/0/-/486 Spis ludności żydowskiej wg układu alfabetycznego ulic - ulice na lit. C-D 0
39/228/0/-/487 Spis ludności żydowskiej wg układu alfabetycznego ulic - ulice na lit. E-F 0
39/228/0/-/488 Spis ludności żydowskiej wg układu alfabetycznego ulic - ulice na lit. J 0
39/228/0/-/489 Spis ludności żydowskiej wg układu alfabetycznego ulic - ulice na lit. L-Ł 0
39/228/0/-/490 Spis ludności żydowskiej wg układu alfabetycznego ulic - ulice na lit. M 0
39/228/0/-/491 Spis ludności żydowskiej wg układu alfabetycznego ulic - ulice na lit. N 0
39/228/0/-/492 Spis ludności żydowskiej wg układu alfabetycznego ulic - ulice na lit. P 0
39/228/0/-/493 Spis ludności żydowskiej wg układu alfabetycznego ulic - ulice na lit. R 0
39/228/0/-/494 Spis ludności żydowskiej wg układu alfabetycznego ulic - ulice na lit. S 0
39/228/0/-/495 Spis ludności żydowskiej wg układu alfabetycznego ulic - ulice na lit. A 0
39/228/0/-/496 Spis ludności żydowskiej wg układu alfabetycznego ulic - ulice na lit. G 0
39/228/0/-/497 Spis ludności żydowskiej wg układu alfabetycznego ulic - ulice na lit. Z i Ż 0
39/228/0/-/498 Spis ludności żydowskiej wg układu alfabetycznego ulic - fragmenty ulic na lit. B i C 55
39/228/0/-/499 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. A 1924 46
39/228/0/-/500 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. B 1924 129
39/228/0/-/501 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. C 1924 50
39/228/0/-/502 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. D 1924 42
39/228/0/-/503 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. E 1924 27
39/228/0/-/504 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. F 1924 88
39/228/0/-/505 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. G 1924 140
39/228/0/-/506 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. H 1924 63
39/228/0/-/507 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. I 1924 16
39/228/0/-/508 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. J 1924 38
39/228/0/-/509 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. K 1924 148
39/228/0/-/510 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. L 1924 104
39/228/0/-/511 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. Ł 1924 12
39/228/0/-/512 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. M 1924 74
39/228/0/-/513 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. N 1924 32
39/228/0/-/514 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. O 1924 25
39/228/0/-/515 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. P 1924 69
39/228/0/-/516 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. R 1924 117
39/228/0/-/517 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. S 1924 51
39/228/0/-/518 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. Sz 1924 94
39/228/0/-/519 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. T 1924 41
39/228/0/-/520 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. U 1924 14
39/228/0/-/521 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. W 1924 108
39/228/0/-/522 Lista wyborców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi 1924 r. lit. Z 1924 70
39/228/0/-/523 Skorowidze do podan o wspracie 1927 67
39/228/0/-/524 Skorowidz wsparć 1927 68
39/228/0/-/525 Skorowidz do przynzań wsparć 1928-1929 59
39/228/0/-/526 Skorowidz wsparć 1929 73
39/228/0/-/527 Skorowidz wsparć 1930 62
39/228/0/-/528 Wykaz dzieci będących pod opieką Gminy [Komitet Opieki Społecznej] 1920 68
39/228/0/-/529 Księga protokołów Komisji Opieki Społecznej] 1925-1930 266
39/228/0/-/530 Książka meldunkowa [ul. Wolborska - gmina] 1922-1929 10
39/228/0/-/531 Komitet Synagogi przy ul. Wolborskiej 20. Księga kkasowa wpływów i wydatków za miejsca w Synagodze 1925 54
39/228/0/-/532 Skorowidz ofiar na rzecz odbudowy parkanu 35
39/228/0/-/533 Mieszkańcy m. Łodzi zapisani w "Kimche" 1926 58
39/228/0/-/534 Księga protokołów Kasy Pożyczkowej 1921-1922 17
39/228/0/-/535 Inwentarnaja kniga 1918 56
39/228/0/-/536 Księga główna 1919 209
39/228/0/-/537 Księga główna 1920 303
39/228/0/-/538 Księga protokołów posiedzeń Komisji Odwoławczej 1925 289
39/228/0/-/539 Księga protokołów posiedzeń Komisji Odwoławczej 1926-1928 388
39/228/0/-/540 Księga protokołów posiedzeń Komisji Odwoławczej 1928 294
39/228/0/-/541 Księga protokołów posiedzeń Komisji Odwoławczej 1928-1929 394
39/228/0/-/542 Księga kasowa 1916 28
39/228/0/-/543 Księga kasowa 1918 304
39/228/0/-/544 Księga kasowa 1918-1919 430
39/228/0/-/545 Księga kasowa 1918 163
39/228/0/-/546 Księga kasowa 1920 136
39/228/0/-/547 Wykazy wekslowe Kasy Pożyczkowej 1931 45
39/228/0/-/548 Ksiega bilansów 1911 196
39/228/0/-/549 Żurnał załowania służb. 1915 182
39/228/0/-/550 Dodatek do etatu za 1919 rok i 1920 1919-1920 44
39/228/0/-/551 Ksiązka kasowa Komitetu Pomocy Ofiarom Przesladowań Żydów w Niemczech 1933 16
39/228/0/-/552 Rekursy podatkowe 1926-1927 40
39/228/0/-/553 Skorowidz rekursów w sprawach składek gminy za 1926 r. 1926 58
39/228/0/-/554 Skorowidz rekursów w sprawach składek gminy za 1926 r. 1928-1929 50
39/228/0/-/555 Afławit uczyliszcznago i bożnicznago sbora za 1901 goda 1901 76
39/228/0/-/556 Afławit uczyliszcznago i bożnicznago sbora za 1902 goda 1902 80
39/228/0/-/557 Afławit uczyliszcznago i bożnicznago sbora za 1903 goda 1903 77
39/228/0/-/558 Afławit uczyliszcznago i bożnicznago sbora za 1904 goda 1904 87
39/228/0/-/559 Afławit uczyliszcznago i bożnicznago sbora za 1907 goda 1907 90
39/228/0/-/560 Afławit uczyliszcznago i bożnicznago sbora za 1908 goda 1908 94
39/228/0/-/561 Spisok dla bożnicznago i uczyliszcznago sbora 1910 117
39/228/0/-/562 Spisok dla bożnicznago i uczyliszcznago sbora 1910 166
39/228/0/-/563 Registro Bożnicznago sbora 1885 47
39/228/0/-/564 Ałfawiticzeskoj spisok bożnicznago sbora za 1897 god 1897 68
39/228/0/-/565 Ałfawiticzeskoj spisok bożnicznago sbora za 1898 g. 1898 68
39/228/0/-/566 Ałfawiticzeskoj spisok bożnicznago sbora za 1905 g. 1905 91
39/228/0/-/567 Ałfawiticzeskoj spisok bożnicznago sbora za 1906 g. 1906 87
39/228/0/-/568 Ałfawiticzeskoj spisok bożnicznago sbora za 1909 g. 1909 117
39/228/0/-/569 [Listy imienne skłądek szkolnych i bożniczych] 1919-1921 851
39/228/0/-/570 Komisja Finansowo-Budżetowa [księga protokołów] 1925 102
39/228/0/-/571 Główna Komisja Taksacyjna 1925 148
39/228/0/-/572 [Księga protokołów Komisji Finansowo-Budżetowej] 1928 49
39/228/0/-/573 [Składki gminne] 1917-1918 220
39/228/0/-/574 Rozkład podatków gminnych 1919 110
39/228/0/-/575 Rejestr poborczy 1920 190
39/228/0/-/576 Rejestr poborczy 1920 145
39/228/0/-/577 Rejestr poborczy 1921 261
39/228/0/-/578 [Księga składek gminnych za lata 1928-1931] 1928-1931 347
39/228/0/-/579 Rejestr poborczy 1921 44
39/228/0/-/580 Rejestr poborczy 1921 48
39/228/0/-/581 Rejestr poborczy 1921 70
39/228/0/-/582 Rejestr poborczy 1921 54
39/228/0/-/583 Rejestr poborczy 1921 65
39/228/0/-/584 Rejestr poborczy 1922 138
39/228/0/-/585 Rejestr poborczy 1922 66
39/228/0/-/586 Rejestr poborczy 1922 182
39/228/0/-/587 Rejestr poborczy 1923 120
39/228/0/-/588 Rejestr poborczy 1923 153
39/228/0/-/589 Rejestr poborczy 1923 169
39/228/0/-/590 Rejestr poborczy 1923 82
39/228/0/-/591 Rejestr poborczy 1924 136
39/228/0/-/592 Rejestr poborczy 1924 154
39/228/0/-/593 Rejestr poborczy 1924 81
39/228/0/-/594 Rejestr poborczy 1925 174
39/228/0/-/595 Rejestr poborczy 1926 72
39/228/0/-/596 Rejestr poborczy 1926 118
39/228/0/-/597 Rejestr poborczy 1926 79
39/228/0/-/598 Rejestr poborczy 1926 154
39/228/0/-/599 Rejestr poborczy 1927 156
39/228/0/-/600 Rejestr poborczy 1928 94
39/228/0/-/601 Rejestr poborczy 1928 53
39/228/0/-/602 Rejestr poborczy 1928 117
39/228/0/-/603 Rejestr poborczy 1928 80
39/228/0/-/604 Rejestr poborczy 1928 109
39/228/0/-/605 Rejestr poborczy 1928 128
39/228/0/-/606 Rejestr poborczy 1928 107
39/228/0/-/607 Rejestr poborczy 1929 72
39/228/0/-/608 Rejestr poborczy 1929 85
39/228/0/-/609 Rejestr poborczy 1929 115
39/228/0/-/610 Rejestr poborczy 1929 125
39/228/0/-/611 Rejestr poborczy 1930 70
39/228/0/-/612 Rejestr poborczy 1930 90
39/228/0/-/613 Rejestr poborczy 1930 116
39/228/0/-/614 Rejestr poborczy 1930 125
39/228/0/-/615 Rejestr poborczy 1930 121
39/228/0/-/616 Rejestr poborczy 1930 111
39/228/0/-/617 Rejestr poborczy 1931 117
39/228/0/-/618 Rejestr poborczy 1931 110
39/228/0/-/619 Rejestr poborczy 1931 111
39/228/0/-/620 Rejestr poborczy 1931 82
39/228/0/-/621 Rejestr poborczy 1931 96
39/228/0/-/622 Rejestr poborczy 1931 71
39/228/0/-/623 Rejestr poborczy [lista składek] 1932 83
39/228/0/-/624 Rejestr poborczy 1932 83
39/228/0/-/625 Rejestr poborczy 1932 100
39/228/0/-/626 Rejestr poborczy 1932 87
39/228/0/-/627 Rejestr poborczy 1932 104
39/228/0/-/628 Rejestr poborczy 1932 126
39/228/0/-/629 Rejestr poborczy 1933 95
39/228/0/-/630 Rejestr poborczy 1933 72
39/228/0/-/631 Rejestr poborczy 1934 111
39/228/0/-/632 Rejestr poborczy 1934 114
39/228/0/-/633 Rejestr poborczy 1934 122
39/228/0/-/634 Rejestr poborczy 1934 179
39/228/0/-/635 Rejestr poborczy 1935 90
39/228/0/-/636 Rejestr poborczy 1936 114
39/228/0/-/637 Rejestr poborczy 1936 79
39/228/0/-/638 Rejestr poborczy 1936 97
39/228/0/-/639 Rejestr poborczy 1937 43
39/228/0/-/640 Rejestr poborczy 1938 119
39/228/0/-/641 Rejestr poborczy 1938 91
39/228/0/-/642 Rejestr poborczy 1938 105

Amount of archival material

647

0

0

12.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.