Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1920-1939, 1945-1949
- brak danych - 1920 - 1939
1945 - 1949
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Szkoła została utworzona we wrześniu 1920 r., jako państwowe gimnazjum o profilu humanistycznym. W 1939 r. jej funkcjonowanie zostało przerwane. W 1945 r. wznowiła działalność i funkcjonuje obecnie jako IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej. Okólniki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Kuratorium, sprawozdania z działalności, ankiety, księgi ogłoszeń szkolnych, wykazy nauczycieli, umowy o pracę, pobory i emerytury, preliminarze budżetowe, opłaty za szkołę, korespondencja w sprawie przydziału lokalu,, budowa boiska szkolnego, inwentarz szkoły, zestawienia statystyczne i wykazy uczennic, egzaminy wstępne i maturalne, składy komisji, dzienniki lekcyjne, sesje pedagogiczne, programy nauczania i sprawozdania z nauczania, opinie wychowawców, sprawozdania lekarza szkolnego, organizacje przyszkolne: samopomoc, koło Czerwonego Krzyża, drużyna harcerska. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
39/252/0/-/1 Akta za rok 1920 1920 0
39/252/0/-/2 Akta za 1921 rok 1921 0
39/252/0/-/3 [Okólniki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Kuratorium Okręgu Szkolnego] 1922 0
39/252/0/-/4 [Okólniki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Kuratorium Okręgu Szkolnego] 1922 0
39/252/0/-/5 [Okólniki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Kuratorium Okręgu Szkolnego] 1923 0
39/252/0/-/6 [Okólniki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Kuratorium Okręgu Szkolnego] 1924 0
39/252/0/-/7 [Okólniki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Kuratorium Okręgu Szkolnego] 1924 0
39/252/0/-/8 [Okólniki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Kuratorium Okręgu Szkolnego] 1925 0
39/252/0/-/9 [Okólniki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Kuratorium Okręgu Szkolnego] 1925 0
39/252/0/-/10 Okólniki za rok 1926 od nr 281 do nr 810 1926 0
39/252/0/-/11 Okólniki za rok 1926 od nr 2 do nr 255 1926 0
39/252/0/-/12 [Działalność szkoły - sprawozdania, ankiety] 1922-1926 0
39/252/0/-/13 [Sprawozdanie z działalności i wykaz statystyczny uczniów i nauczycieli] 1926 0
39/252/0/-/14 [Zestawienia statystyczne wiadomości o szkole] 1921-1922 0
39/252/0/-/15 [Ankiety statystyczne dla Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego] 1923-1925 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

134

134

0

2.20

2.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.