^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Karty pocztowe przeznaczone dla krewnych i znajomych w Generalnej Guberni, Rzeszy i w innych krajach, które nie zostały wysłane z getta przez pocztę]

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 2321
- brak danych -
1941-1942

1941 - 1942
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy rękopis
dobry
2782 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie L-20935
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
10 11 12 13 14
...
25 26 27 28

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -