Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Tykocinie

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - 1973-1986
- brak danych - 1973 - 1986
- brak danych - tak
partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne - - polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, funkcjonująca w okresie od 15 grudnia 1948 r. do 29 stycznia 1990 r., odgrywała decydującą rolę w systemie politycznym i społeczno-gospodarczym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Komitet Gminny PZPR w Tykocinie utworzono w 1972 r. na bazie dotychczasowych Komitetów Gromadzkich istniejących na terenie nowoutworzonej gminy Tykocin. Istniał do końca funkcjonowania PZPR w styczniu 1990 r. Zgodnie ze statutem najwyższą władzą lokalnej organizacji PZPR była konferencja delegatów, następnie plenum Komitetu Gminnego, egzekutywa i sekretarz komitetu - wybierani na trzyletnie kadencje. Organami kontrolnymi były Komisja Rewizyjna i Komisja Kontroli Partyjnej. Organy doradcze stanowiły komisje problemowe, powoływane na posiedzeniach plenarnych. Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe:
Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1974-1986, 2 j. a.
Posiedzenia plenarne 1973-1986, 2 j. a.
Posiedzenia egzekutywy 1975-1986, 3 j. a.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1976-1979, 1 j. a.
Ankiety statystyczne 1975-1984, 1 j. a.
- brak danych -

Amount of archival material

9

9

0

0.21

0.21

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.