Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tykocinie powiat Białystok

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - 1954-1972
- brak danych - 1954 - 1972
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 76
spis zdawczo-odbiorczy Yes 1
Prezydia gromadzkich rad narodowych były organami jednolitej władzy ludowej na terenie najmniejszej wówczas jednostki administracyjnego kraju- gromady, która zastąpiła zlikwidowaną gminę. Podstawę prawną funkcjonowania prezydiów gromadzkich rad narodowych stanowiła ustawa z 1950r. oraz kolejna z 1958r. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, było organem wykonawczym GRN, a także uchwałodawczym w sprawach mniej istotnych. W jego skład wchodzili: przewodniczący, sekretarz oraz członkowie, którzy obowiązkowo musieli być stałymi mieszkańcami gromady. Prezydium GRN powoływane było na sesjach GRN i tylko sesja GRN była władna dokonywać zmian w jego składzie. Zadania swe Prezydium wykonywało przy pomocy Biura Gromadzkiego, za którego całokształt pracy odpowiadał przewodniczący Prezydium GRN zaś jego bezpośrednim kierownikiem był sekretarz gromadzki. Formalnie biura gromadzkie odziedziczyły po gminach zakres kompetencji ich władzy, faktycznie jednak najważniejsze decyzje były podejmowane na szczeblu powiatu. W związku ze zmniejszającą się liczbą ludności na wsi w wyniku ruchów migracyjnych w kraju od 1957r. następowały korekty granic gromad drogą likwidacji słabszych jednostek. Ostatnia korekta, która weszła w życie w 1972 roku. Faktycznie stworzyła warunki do pełnej likwidacji gromad. Protokoły sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-16;
Komisje GRN 1956-1972, sygn.17 -26;
Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 27-43;
Ankiety radnych GRN 1967-1968, sygn. 44;
Protokoły narad aktywu gromadzkiego, zebrań wiejskich, narad sołtysów 1956-1971, sygn. 45-47, 49;
Wybory sołtysów 1964-1971, sygn. 48;
Kontrola zewnętrzna 1964-1972, sygn. 50-51;
Budżet gromady 1954-1971, sygn. 52-68;
Plany rozwoju gromady 1962-1966, sygn. 69;
Plany gospodarcze1962-1971, sygn. 70-73;
Osiągnięcia gospodarcze 1965-1968, sygn. 74;
Statystyka GRN 1965, sygn. 75;
Zabytki architektoniczne1956-1958, sygn. 76.
Dopływ z dnia 30.04.2008r. Nab.3020/2008r. 1 j.a.-0,01 mb
- brak danych -

Amount of archival material

77

76

0

1.21

1.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.