^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplikat aktow czinownika grażdanskago sostajanija Tykocinskaga Evrejskago okruga rodiwszichsja, brakosoczetawszichsja i evrejan b umerszich 1873 goda

Archiwum Państwowe w Białymstoku
dokumentacja aktowa 61
- brak danych -
1873-1873

1873 - 1873
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 54
księga rękopis
dobry
176 - brak danych -
210x345mm Tak
całkowicie - brak danych -
mikrofilm C.5632;
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -